Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος

Αυγερίκος - Σαμωνάς, Γεώργιος Αλέξανδρος Π.

Η ακόλουθη διπλωματική εργασία με τίτλο : Διερεύνηση της Παράκτιας Επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο – Μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος απαρτίζεται συνολικά από επτά κεφάλαια. Σκοπός της παρούσας, διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο και εν συνεχεία η εκτίμηση της επικινδυνότητας της νήσου Σύρου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών ΠληροφοριώνΣτο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Ειδικά πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με την Παράκτια Επικινδυνότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται αρχικά βασικές έννοιες σχετικά με την παράκτια ζώνη. Γίνεται εκτενής αναφορά: στην παράκτια διάβρωση, στους παράγοντες που προκαλούν παράκτια διάβρωση, στην κλιματική αλλαγή – Άνοδος θαλάσσιας στάθμης, στη διαχρονική εξέλιξη των ακτογραμμών και στο ρόλο των Γ.Π.Σ στις μελέτες παράκτιας επικινδυνότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κατηγορίες μεθόδων υπολογισμού παράκτιας επικιδυνότητας με έμφαση στον δείκτη παράκτια επικινδυνότητας CVI.Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος της νήσου Σύρου. Παρατίθενται στοιχεία για την περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, τη γεωλογία, το κλίμα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, τα δημογραφικά στοιχεία και τις υφιστάμενες χρήσεις γης.Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το υπολογιστικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του CVI χρειάστηκε να εκτιμηθούν έξι παράγοντες, για την παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης οι οποίοι επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικό ArcGis 10 Με το ίδιο λογισμικό δημιουργήθηκαν και οι τελικοί χάρτες. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράγονται τα μέτρα προστασίας των παράκτιων περιοχών και ορισμένα παραδείγματα προστατευτικών έργων των ακτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δεικτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Σύρος (Κυκλάδες)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Παράκτια Επικινδυνότητα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.