Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο - μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος

Αυγερίκος - Σαμωνάς, Γεώργιος Αλέξανδρος Π.

Η ακόλουθη διπλωματική εργασία με τίτλο : Διερεύνηση της Παράκτιας Επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο – Μελέτη περίπτωσης η νήσος Σύρος απαρτίζεται συνολικά από επτά κεφάλαια. Σκοπός της παρούσας, διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της παράκτιας επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο και εν συνεχεία η εκτίμηση της επικινδυνότητας της νήσου Σύρου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών ΠληροφοριώνΣτο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Ειδικά πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με την Παράκτια Επικινδυνότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται αρχικά βασικές έννοιες σχετικά με την παράκτια ζώνη. Γίνεται εκτενής αναφορά: στην παράκτια διάβρωση, στους παράγοντες που προκαλούν παράκτια διάβρωση, στην κλιματική αλλαγή – Άνοδος θαλάσσιας στάθμης, στη διαχρονική εξέλιξη των ακτογραμμών και στο ρόλο των Γ.Π.Σ στις μελέτες παράκτιας επικινδυνότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι κατηγορίες μεθόδων υπολογισμού παράκτιας επικιδυνότητας με έμφαση στον δείκτη παράκτια επικινδυνότητας CVI.Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος της νήσου Σύρου. Παρατίθενται στοιχεία για την περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, τη γεωλογία, το κλίμα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, τα δημογραφικά στοιχεία και τις υφιστάμενες χρήσεις γης.Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το υπολογιστικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του CVI χρειάστηκε να εκτιμηθούν έξι παράγοντες, για την παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης οι οποίοι επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικό ArcGis 10 Με το ίδιο λογισμικό δημιουργήθηκαν και οι τελικοί χάρτες. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράγονται τα μέτρα προστασίας των παράκτιων περιοχών και ορισμένα παραδείγματα προστατευτικών έργων των ακτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δεικτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Σύρος (Κυκλάδες)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Παράκτια Επικινδυνότητα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)