Μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φαινολικών ενώσεων -Σχέση δομής δράσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φαινολικών ενώσεων -Σχέση δομής δράσης

Χριστοδουλιά, Έλενα Μαρία Ι.

Τα αιμοπετάλια έχουν κεντρικό ρόλο στην αιμόσταση, ενώ η συνεχής ενεργοποίησή τους εμπλέκεται στη θρόμβωση και την αθηρογένεση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φαινολικών ενώσεων και η συσχέτιση αυτής με τη χημική τους δομή.Μετρήθηκε η ικανότητα των 11 αντιπροσωπευτικών ενώσεων (φαινολικά οξέα, φλαβόνες, φλαβανόλες, ισοφλαβόνες, κατεχίνες) να αναστέλλουν την επαγόμενη από ADP, PAF και TRAP συσσώρευση των αιμοπεταλίων, σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, που είχε απομονωθεί από υγιείς εθελοντές, με τη μέθοδο της συσσωρευματομετρίας οπτικής διαπερατότητας. Υπολογίστηκε η συγκέντρωση που είναι ικανή να προκαλεί 50% αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων (IC50).Οι περισσότερες φαινόλες εμφάνισαν κάποιου βαθμού αντιαιμοπεταλιακή δράση, με τα φλαβονοειδή να εμφανίζονται πιο δραστικά σε σχέση με τα φαινολικά οξέα. Η ισοφλαβόνη γενιστεΐνη εμφάνισε με διαφορά το μικρότερο IC50 (<12,2 μΜ) και στους τρεις συσσωρευτικούς παράγοντες με ισχυρότερη δράση έναντι του PAF (IC50= 1,4 μΜ). Πέραν της γενιστεΐνης, δραστικότερες ουσίες ήταν η φλαβόνη απιγενίνη στον ADP (142,6 μΜ) και στον PAF (28,3 μΜ), ενώ στον TRAP δραστικότερες ήταν η φλαβανόλη επικατεχίνη (21,9 μΜ) και η ισοφλαβόνη νταϊτζείνη (29,2 μΜ). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η αντι-αιμοπεταλιακή δράση των φαινολικών ενώσεων εξαρτάται από τη δομή τους. Πιο δραστικά ήταν τα φλαβονοειδή που διαθέτουν επίπεδη δομή, και υδροξύλια στις θέσεις 7 και 5 του Α δακτυλίου και στη θέση 4’ του Β δακτυλίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φαινόλες
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
φαινολικά οξέα
αντιαιμοπεταλιακή δράση
Φαινολικές ενώσεις
συσσώρευση αιμοπεταλίων
φλαβονοειδή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)