Συσχέτιση του ουδού αντίληψης της σουκρόζης με ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συσχέτιση του ουδού αντίληψης της σουκρόζης με ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής

Καρκούλια, Άννα Α.

Οι διατροφικές μας συνήθειες καθορίζονται από πληθώρα παραγόντων μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η γευστική αντίληψη-η ικανότητα δηλαδή του ατόμου να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει ένα γευστικό ερέθισμα. Η έμφυτη προδιάθεση για τη γλυκιά γεύση, ενώ καθοδηγεί στην αναζήτηση για γλυκό, περνάει μέσα από πυλώνες της συνολικής μας υπόστασης και ολοκλήρωσης όπως η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον και τα πρότυπα διατροφής, ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της τροφής. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και άλλων νοσημάτων συνυφασμένα με την “κακή” διατροφή, διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση ζάχαρης στα γλυκά τρόφιμα αυξάνεται αντίθετα με την κατανάλωση φρούτων με αποτέλεσμα να μειώνεται η θρεπτική αξία της διατροφής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του ουδού αντίληψης της σουκρόζης Ελληνίδων γυναικών και η συσχέτισή του με τις διατροφικές συνήθειες (το βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής) και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά τους. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 40 γυναίκες ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 18-33 και Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) <30 kg/m². Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν με ημι-ποσοτικά ερωτηματολόγια (FFQ, SWEET-FFQ κ.α.) και η προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα με το δείκτη Med Diet Score. Συμπερασματικά προέκυψε πως η πλειοψηφία ακολουθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Βρέθηκε μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του MedDietScore και του κατωφλίου ανίχνευσης της σουκρόζης (r=-0,33)) δίνοντας το περιθώριο να εικάσουμε πως η μεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη του γλυκού σχετίζεται με μεγαλύτερη προσκόλληση σε υγιεινά πρότυπα διατροφής. Το παραπάνω εύρημα υπόκειται σε περιορισμούς και για την επιβεβαίωσή του απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γεύση
Γεύση
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
αρέσκεια
αντίληψη
κατώφλιο
γλυκό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.