Διερεύνηση της συσχέτισης της προσκόλλησης στη μεσογειακού τύπου δίαιτα ή στο διατροφικό πρότυπο της δίαιτας DASH με δείκτες αγγειακής λειτουργίας ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Διερεύνηση της συσχέτισης της προσκόλλησης στη μεσογειακού τύπου δίαιτα ή στο διατροφικό πρότυπο της δίαιτας DASH με δείκτες αγγειακής λειτουργίας ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

Περογιαννάκης, Γεώργιος Η.

Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων που υπάρχουν μεταξύ της προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή και τη Δίαιτα DASH, με δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης, τόσο στη μακροκυκλοφορία όσο και στη μικροκυκλοφορία σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.Μεθοδολογία Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 437 άτομα που δεν πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, αλλά διαθέτουν έναν ή και περισσότερους παράγοντες κινδύνου. Από τους εθελοντές αυτούς το 49,2% είναι άντρες και το 50,8% γυναίκες. Ο μ.ο. ηλικίας τους είναι 52,1 ±10,6 έτη και ο μ.ο. του Δείκτη Μάζας Σώματος 26,8 ±2,2 Kg/m2. Η προσκόλληση στο μεσογειακό πρότυπο εκτιμήθηκε με τη βοήθεια του δείκτη Med Diet Score και αντίστοιχα στη Δίαιτα DASH με το DASH Score. Για τον έλεγχο των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή και στη Δίαιτα DASH με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με το στατιστικό λογισμικό SPSS (version 21.0) με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.Αποτελέσματα Από τη μελέτη της μακροκυκλοφορίας παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση του δείκτη Med Diet Score με το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (IMT) της δεξιάς καρωτίδας (b=-0,65, P=o,o4) και της κεντρικής συστολικής αρτηριακής πίεσης (b=-2,01, P=0,05). Οι συσχετίσεις αυτές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές μετά τη διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Συμπεράσματα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η υψηλή προσκόλληση στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής, συσχετίζεται με μικρότερο ΙΜΤ και χαμηλότερα επίπεδα κεντρικής συστολικής πίεσης. Ωστόσο οι μελέτες που εξετάζουν τις παραπάνω σχέσεις είναι ελάχιστες, γεγονός το οποίο κάνει επιτακτική την ανάγκη διεξαγωγής νέων μελετών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Δίαιτα DASH
Μεσογειακή Διατροφή
πρώιμη αθηρωμάτωση
αγγειακή λειτουργία
Μεσογειακή δίαιτα
καρδιαγγειακά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)