Ο ρόλος της συχνότητας των γευμάτων σε δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος της συχνότητας των γευμάτων σε δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

Μαντόγλου, Μαρία Σ.

Σημαντικός αριθμός πρόσφατων μελετών έχει αναδείξει ότι, εκτός από την ποιότητα, και η συχνότητα των γευμάτων έχει σημαντική επίδραση στην πρόληψη ή την έκβαση των χρόνιων νοσημάτων. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν ιδιαίτερα περιορισμένες μελέτες που ερευνούν την επίδραση της συχνότητας των γευμάτων στους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μακροκυκλοφορίας, ενώ υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την επίδρασή της στους δείκτες της μικροκυκλοφορίας. Επίσης, καμία έρευνα έως σήμερα δεν έχει μελετήσει το ρόλο της συχνότητας των γευμάτων στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς με αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα, τα οποία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της συχνότητας των γευμάτων με τους δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης της μακροκυκλοφορίας, αλλά και της μικροκυκλοφορίας σε μεγάλο δείγμα ασθενών υψηλού κινδύνου, με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και με αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα. Μεθοδολογία: Σε 771 εθελοντές με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, εκτιμήθηκαν δείκτες μακροκυκλοφορίας (IMT, PWV, AI, κεντρικές πιέσεις) και μικροκυκλοφορίας (CRAE,CRVE,AVR). Η συχνότητα των γευμάτων υπολογίστηκε με δύο τηλεφωνικές ανακλήσεις εικοσιτετραώρου. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της αυξημένης συχνότητας των γευμάτων με το δείκτη αρτηριακής σκληρίας PWV σε ασθενείς με αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα. Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν με τους υπόλοιπους δείκτες δεν παρέμειναν στατιστικά σημαντικές. Συζήτηση: Συμπερασματικά, η αυξημένη συχνότητα των γευμάτων πιθανόν να επιδρά ευεργετικά στην αγγειακή λειτουργία ασθενών με αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα στη μακροκυκλοφορία, καθώς συσχετίστηκε αρνητικά με την αρτηριακή σκληρία. Είναι αναγκαίο στο μέλλον να πραγματοποιηθούν νέες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τα δεδομένα της παρούσας μελέτης και κυρίως να διαλευκάνουν τους υπεύθυνους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
αγγειακή λειτουργία
αθηρωμάτωση
Τροφή
Συχνότητα γευμάτων
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Κατανάλωση της
Αρτηριοσκλήρωση
καρδιαγγειακά
δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.