Εγκαταλελημένες - αδόμητες εκτάσεις στο Δήμο Πειραιά και πολιτική διαχείρισης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εγκαταλελημένες - αδόμητες εκτάσεις στο Δήμο Πειραιά και πολιτική διαχείρισης

Μυωφά, Νικολίνα

Το αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι οι αδόμητες-εγκαταλελειμμένες εκτάσεις (ΑΔΕ) του Δήμου Πειραιά και η πολιτική διαχείρισής τους, πως δηλαδή οι εκτάσεις αυτές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Η μελέτη αποτελείται από 4 μέρη: Στο Πρώτο Μέρος αναλύονται γενικά οι αδόμητες και εγκαταλελειμμένων εκτάσεων (ΑΔΕ). Αρχικά αναφέρονται οι ορισμοί και τα αίτια εμφάνισής τους. Επιπλέον ακολουθεί αναφορά σε παραδείγματα πόλεων που εμφανίζουν ΑΔΕ, στις συνέπειες στον αστικό χώρο και στην διεθνή εμπειρία όσον αφορά τις πολιτικές διαχείρισης. Ακόμα γίνεται εκτενής αναφορά στη κατάσταση των ΑΔΕ στην Ελλάδα και στις κυριότερες εγκαταλελειμμένες εκτάσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Τέλος γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους και στη μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στην χώρα μας. Στο Δεύτερο Μέρος σκιαγραφείται η περιοχή μελέτης, ο Δήμος Πειραιά ενώ ακολουθεί η ιστορική αναδρομή για να γίνει κατανοητό μέσα από ποιες διαδικασίες κάποια κομμάτια γης στη περιοχή παρέμειναν ανενεργά. Έπειτα γίνεται εκτενής αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης με στόχο την ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στην εμφάνιση των ΑΔΕ. Επιπλέον ακολουθεί η ανάλυση των χρήσεων γης του Δήμου Πειραιά και η κατανομή τους στο χώρο. Στο Τρίτο Μέρος αναλύεται το απόθεμα γης του Δήμου Πειραιά. Ειδικότερα, συνοψίζονται τα προβλήματα της περιοχής μελέτης τα οποία θα λάβουμε υπόψη για την διατύπωση της πρότασης. Επιπλέον καταλήγουμε στις εκτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν το απόθεμα γης του Δήμου Πειραιά και ακολουθεί η ανάλυση των εκτάσεων αυτών. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο να εντοπιστούν οι ΑΔΕ είναι το Google Earth, μέσω των δορυφορικών εικόνων εντοπίζεται το πρόβλημα και καταλήξαμε στις περιοχές. Τέλος στο Τέταρτο Μέρος διατυπώνουμε τη πρόταση για την αξιοποίηση του αποθέματος γης του Δήμου Πειραιά η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία που προηγήθηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αστική ανάπλαση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς
City planning - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Urban renewal - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Χωροταξία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)