Επίδραση συμπληρώματος φυσικού προϊόντος σε δείκτες φλεγμονής ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Επίδραση συμπληρώματος φυσικού προϊόντος σε δείκτες φλεγμονής ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος

Κιαχάκη, Ευφημία Γ.

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος τουήπατος (ΝAFLD) συνιστά ένα όλο καιαυξανόμενο πρόβλημα της δημόσιαςυγείας καθότι αποτελεί από τις πιοσυνήθεις χρόνιες ασθένειες του ήπατος.Το βασικό χαρακτηριστικό της ασθένειαςείναι η εναπόθεση λίπους στο ήπαρ. Γιατη ΝAFLD δεν υπάρχει κατοχυρωμένηφαρμακοθεραπεία και ως εκ τούτου ηανάγκη για τη διερεύνηση νέωνθεραπευτικών μεθόδων κρίνεταιαπαραίτητη. Η μαστίχα Χίου αποτελείμια αρωματική ρητίνη που συνιστάταιαπό μία πληθώρα βιοδραστικών ουσιών,αιθέριων ελαίων, τερπενίων καιπολυφαινολών και έχει αντιοξειδωτικές,αντιμικροβιακές αντιφλεγμονώδεις καικαρδιοπροστατευτικές δράσεις.Δεδομόνων των δράσεων της μαστίχας,σκοπός της παρούσας πτυχιακήςεργασίας υπήρξε η διερεύνηση τηςεπίδρασης της χορήγησηςσυμπληρώματος μαστίχας Χίου στουςδείκτες φλεγμονής και στουςβιοχημικούς δείκτες παχύσαρκωνασθενών με NAFLD/NASH.Η MAST4HEATH μελέτη συνιστά μιαπολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλάτυφλή έναντι εικονικού σκευάσματοςκλινική δοκιμή για τη διερεύνηση τηςαποτελεσματικότητας της χορήγησηςμαστίχας σαν μη φαρμακολογικήθεραπεία στους ασθενείς μεNAFLD/NASH. Στα πλαίσια της μελέτηςεπιλέχθηκαν 22 εθελοντές, αφού είχανυποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία καιεξετάσεις αίματος, και τυχαιοποιήθηκανστις 2 ομάδες της μελέτης (verum καιplacebo). Για τους 17 εθελοντές πουολοκλήρωσαν την τρίμηνη θεραπείααξιολογήθηκε η επίδραση της μαστίχαςστην αντιφλεγμονώδη κυτοκίνη,ιντερλευκίνη-10 και σε ορισμένουςβιοχημικούς δείκτες. Για τη στατιστικήανάλυση των δεδομένωνχρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείοSPSS, και έγινε έλεγχος t-test μεταξύ τωνμεταβλητών. Για τους βιοχημικούςδείκτες δε φάνηκε καμία στατιστικάσημαντική αλλαγή σε κανένα από τα δύογκρουπ της παρέμβασης. Επίσης,συγκρίθηκαν τα δύο γκρουπ όσον αφοράτις μεταβολές των βιοχημικώνπαραμέτρων, χωρίς να παρατηρηθείστατιστικά σημαντική διαφορά. Για τηνIL-10 σημειώθηκαν οι αλλαγές πουπαρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο χρόνων.Από τα αποτελέσματα δεν μπορούν ναβγουν ασφαλή συμπεράσματα για τηνεπίδραση της μαστίχας στους ασθενείςμε NAFLD.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κλινική δοκιμή
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μαστίχα
Ιντερλευκίνη-10

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)