Αλληλεπίδραση οστίτη και λιπώδους ιστού με έμφαση στους ενδοκυττάριους μηχανισμούς μεταγωγής σήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αλληλεπίδραση οστίτη και λιπώδους ιστού με έμφαση στους ενδοκυττάριους μηχανισμούς μεταγωγής σήματος

Καραλιά, Ναταλία Θ.

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη, με θέμα τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οστίτη και λιπώδους ιστού με έμφαση στους ενδοκυττάριους μηχανισμούς μεταγωγής σήματος, έχει σκοπό να ανασκοπήσει τις τρέχουσες γνώσεις πάνω στην πολύπλοκη σχέση που εμφανίζουν οι δύο αυτοί ιστοί. Επιπλέον, στοχεύει στο να δείξει την δυναμική που έχουν αυτές οι γνώσεις, ώστε να αξιοποιηθούν στην κλινική πράξη για την αντιμετώπιση στο μέλλον παθολογικών καταστάσεων που απορρέουν από τον οστίτη και τον λιπώδη ιστό, όπως η οστεοπόρωση και η παχυσαρκία αντίστοιχα. Τα σύνθετα μεταβολικά "μονοπάτια" που ρυθμίζουν την ομοιόσταση των εν λόγω ιστών, φαίνεται ότι υπόκεινται σε κοινό έλεγχο τόσο από ενδογενώς παραγόμενες ουσίες του οργανισμού (π.χ. ορμόνες) όσο και από εξωγενώς χορηγούμενα συστατικά (π.χ. χημικές ενώσεις). Ακόμη, ο ένας ιστός έχει την ικανότητα να επιδρά στον άλλο και αντιστρόφως, όπως είναι εμφανές από την οστεοπροστατευτική δράση της παχυσαρκίας αλλά και από την ανορεξιογόνο δράση των οστεοβλαστών, μέσω της λιποκαλίνης 2. Τέλος, η δυνατότητα επέμβασης στην διαφοροποίηση των πρόδρομων βλαστοκυττάρων, μέσω των εργαλείων της αναγεννητικής ιατρικής αλλά και των γονιδιακών τροποποιήσεων, αν και προς το παρόν πραγματοποιείται σε εργαστηριακό επίπεδο, παρέχει προοπτικές για την εφαρμοσμένη αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ οστεοκυττάρων και λιποκυττάρων, προκειμένου να διορθωθούν ιστικές ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν είτε από ατύχημα είτε από ασθένειες (π.χ. κατάγματα, λιποδυστροφίες, κλπ.).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

οδοί μεταγωγής σήματος
αναγεννητική ιατρική
Οστίτης ιστός
PPARγ
Λιπώδης ιστός
Οστά - Φυσιολογία
λιπώδης ιστός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.