Επίδραση της κατανάλωσης εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στην ορό (GPx) καθώς και στην ex vivo οξείδωση ορού από ιόντα Cu2+ σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές (πειραματική μελέτη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στην ορό (GPx) καθώς και στην ex vivo οξείδωση ορού από ιόντα Cu2+ σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές (πειραματική μελέτη)

Δέδε, Ελευθερία Κ.

Σκοπός: Η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης του εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF σε δείκτες του οξειδωτικού στρες, στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στον ορό καθώς και στην ex vivo οξείδωση ορού από ιόντα Cu2+ σε υγιείς εθελοντές. Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 100 υγιείς εθελοντές, άντρες και γυναίκες ηλικίας 35-65 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν με τυχαιοποίηση σε 3 ομάδες: α) κατανάλωση το πολύ ένα κοινό γιαούρτι ανά δύο εβδομάδες, β) κατανάλωση ένα κοινό γιαούρτι την ημέρα και γ) κατανάλωση ένα γιαούρτι εμπλουτισμένο με αναστολείς του PAF ανά ημέρα. Η παρέμβαση διήρκησε 8 εβδομάδες και αξιολογήθηκε η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, GPX, και ο χρόνος οξείδωσης του ορού, Lag time, κατά την έναρξη, στο μέσο και στο τέλος της παρέμβασης μέσω λήψης δειγμάτων αίματος. Αποτελέσματα: Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανέναν από τους δείκτες μεταξύ των τριών ομάδων (p>0.05). Όσο αφορά την κάθε ομάδα ξεχωριστά, δεν υπήρχε σε καμία ομάδα στατικά σημαντική διαφορά στην υπεροξειδάση της γλουταθειόνης και στον χρόνο οξείδωσης ορού (p>0.05). Συμπέρασμα: Το εμπλουτισμένο γιαούρτι με του αναστολείς PAF δεν έχει καμία επίδραση σε κανέναν από τους δύο δείκτες οξειδωτικού στρες που μετρήθηκαν, στην δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στον ορό καθώς και στην ex vivo οξείδωση ορού από ιόντα Cu2+.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γιαούρτι
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
αναστολείς PAF
Lag time
GPX
γιαούρτι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.