Ανάπτυξη εφαρμογής πρόγνωσης καιρού σε περιβάλλον Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής πρόγνωσης καιρού σε περιβάλλον Android

Γιαννακάκη, Μαρία Δ.

Η πτυχιακή εργασία αυτή εκπονήθηκε με σκοπό την προσέγγιση και υλοποίηση μιας μετεωρολογικής εφαρμογής, με μορφή και δυνατότητες που έχουν εμπνευστεί από το ύφος των εμπορικών εφαρμογών που βρίσκονται διαθέσιμες για εγκατάσταση στο market των Android εφαρμογών Goggle Play. Αρχικά δίνεται μεγάλη έμφαση στην λειτουργικότητα της εφαρμογής και την ορθότητα των αποτελεσμάτων που εξάγονται. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων MySQL του server αφορούν όπως είναι φυσικό συντεταγμένες που περιγράφουν τοποθεσίες οι οποίες έχουν αναμεταξύ τους αποστάσεις. Για το λόγο αυτό γίνονται υπολογισμοί ώστε να ευρεθεί, συγκριτικά με το σημείο που ενδιαφέρει το χρήστη, το πλησιέστερο γεωγραφικά σημείο σε αυτές τις συντεταγμένες ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα μετεωρολογικά δεδομένα. Εξίσου σημαντικά με την ορθή λειτουργικότητα έχει ληφθεί υπόψη και η παρουσίαση των δεδομένων στο χρήστη. Για το λόγο αυτό έχουν ακολουθηθεί μεθοδολογίες και προτάσεις που περιγράφονται στο πεδίο της πληροφορικής «Επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής» και που σκοπό έχουν τη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών μερών. Έχει γίνει προσπάθεια το περιβάλλον της εφαρμογής να είναι ιδιαίτερα κατανοητό, αποδοτικό και εύχρηστο όσον αφορά στην πλοήγηση. Ακόμη γίνεται παρουσίαση του κώδικα υλοποίησης της εφαρμογής και εξήγηση των πιο καίριων σημείων του. Τέλος παρέχεται ένα «εγχειρίδιο χρήσης» όπου εξηγούνται οι λειτουργίες εντός της εφαρμογής μαζί με τη βοήθεια screenshots.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλεγματικά δεδομένα
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης
Ηλεκτρονικός πόρος Android
Android (Ηλεκτρονικός πόρος)
Πρόγνωση του
Εφαρμογή Android
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Καιρός
Πρόγνωση καιρού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.