Ανάπτυξη εφαρμογής πρόγνωσης καιρού σε περιβάλλον Android

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ανάπτυξη εφαρμογής πρόγνωσης καιρού σε περιβάλλον Android

Γιαννακάκη, Μαρία Δ.

Η πτυχιακή εργασία αυτή εκπονήθηκε με σκοπό την προσέγγιση και υλοποίηση μιας μετεωρολογικής εφαρμογής, με μορφή και δυνατότητες που έχουν εμπνευστεί από το ύφος των εμπορικών εφαρμογών που βρίσκονται διαθέσιμες για εγκατάσταση στο market των Android εφαρμογών Goggle Play. Αρχικά δίνεται μεγάλη έμφαση στην λειτουργικότητα της εφαρμογής και την ορθότητα των αποτελεσμάτων που εξάγονται. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων MySQL του server αφορούν όπως είναι φυσικό συντεταγμένες που περιγράφουν τοποθεσίες οι οποίες έχουν αναμεταξύ τους αποστάσεις. Για το λόγο αυτό γίνονται υπολογισμοί ώστε να ευρεθεί, συγκριτικά με το σημείο που ενδιαφέρει το χρήστη, το πλησιέστερο γεωγραφικά σημείο σε αυτές τις συντεταγμένες ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα μετεωρολογικά δεδομένα. Εξίσου σημαντικά με την ορθή λειτουργικότητα έχει ληφθεί υπόψη και η παρουσίαση των δεδομένων στο χρήστη. Για το λόγο αυτό έχουν ακολουθηθεί μεθοδολογίες και προτάσεις που περιγράφονται στο πεδίο της πληροφορικής «Επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής» και που σκοπό έχουν τη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών μερών. Έχει γίνει προσπάθεια το περιβάλλον της εφαρμογής να είναι ιδιαίτερα κατανοητό, αποδοτικό και εύχρηστο όσον αφορά στην πλοήγηση. Ακόμη γίνεται παρουσίαση του κώδικα υλοποίησης της εφαρμογής και εξήγηση των πιο καίριων σημείων του. Τέλος παρέχεται ένα «εγχειρίδιο χρήσης» όπου εξηγούνται οι λειτουργίες εντός της εφαρμογής μαζί με τη βοήθεια screenshots.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλεγματικά δεδομένα
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης
Ηλεκτρονικός πόρος Android
Android (Ηλεκτρονικός πόρος)
Πρόγνωση του
Εφαρμογή Android
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Καιρός
Πρόγνωση καιρού

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)