Θαλάσσια γεωμορφολογία και περιβαλλοντικό καθεστώς του κόλπου Ελευσίνας και του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θαλάσσια γεωμορφολογία και περιβαλλοντικό καθεστώς του κόλπου Ελευσίνας και του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου

Κατσίγερα, Άννα Μ.

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο εντοπισμός και η λεπτομερής ανάλυση του περιβαλλοντικού καθεστώτος μέσα από την ανάλυση ιζημάτων από δειγματοληψίες που έγιναν στην θαλάσσια περιοχή μελέτης και η περιγραφή της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου, με τη χρήση τεχνικών gis. Ο Σαρωνικός κόλπος αποτελεί μια περιοχή σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία στις γεωμορφές που διαμορφώνουν τον πυθμένα λόγω των ενεργών ρηγμάτων που υφίστανται στον πυθμένα του Σαρωνικού αλλά και της ύπαρξης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Παυσανίας και του ηφαιστείου των Μεθάνων. Ταυτόχρονα, η περιοχή ενδείκνυται για την παρατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς αποτελεί μια θαλάσσια έκταση με έντονη την ανθρώπινη παρέμβαση και αλληλεπίδραση λόγω του λιμανιού του Πειραιά και των βαρέων βιομηχανιών που αναπτύσσονται κατά μήκος του κόλπου της Ελευσίνας. Για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής εργασίας, δημιουργήθηκαν χάρτες εκτίμησης της μεταβολής της ακτογραμής για τον εσωτερικό Σαρωνικό κόλπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές gis. Παράλληλα, έγινε μελέτη και ταξινόμηση των βενθονικών τρηματοφόρων που συλλέχθηκαν από τα επιφανειακά ύδατα σε 12 διαφορετικούς σταθμούς δειγματοληψίας στον Σαρωνικό κόλπο με σκοπό να γίνει μια λεπτομερής περιγραφή και προσδιορισμός των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στο Ολόκαινο. Για την ολοκλήρωση και την πληρότητα των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης έγινε χρήση των πρωτογενών δεδομένων από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και συλλέχθηκαν δεδομένα από εθνικά επιστημονικά ινστιτούτα όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Για την ψηφιακή απεικόνιση των χαρτών (βαθυμετρίας, εκτίμησης ακτογραμμής) χρησιμοποιήθηκαν βαθυμετρικά στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκαν με το πακέτο λογισμικού ArcGIS της ESRI αλλά και δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σαρωνικός κόλπος
βενθονικά τρηματοφόρα
Γεωμορφολογία
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Σαρωνικός κόλπος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.