Μελέτη των υδρομετεωρολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην πλημμύρα του Ευρώτα στις 7 Σεπτεμβρίου 2016

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη των υδρομετεωρολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην πλημμύρα του Ευρώτα στις 7 Σεπτεμβρίου 2016

Δημητριάδου, Σταυρούλα Γ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υδρομετεωρολογική μελέτη ενός πλημμυρικού γεγονότος που έλαβε χώρα στον ποταμό Ευρώτα της Λακωνίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 καθώς και η προσομοίωση του συγκεκριμένου πλημμυρικού γεγονότος από ένα σύγχρονο υδρομετεωρολογικό μοντέλο. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση είναι το WRF-Hydro το οποίο υπολόγισε το ύψος υετού (mm) και την επιφανειακή απορροή (m3/s) για την λεκάνη απορροής του Ευρώτα. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αξιολογήθηκαν αφενός σε σύγκριση με τις πραγματικές τιμές ύψους βροχής (mm) του μετεωρολογικού σταθμού που έχει τοποθετήσει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο Γεράκι και αφετέρου με το πραγματικό βάθος του ποταμού (m) των μετρητικών σταθμών που έχει τοποθετήσει σε δυο σημεία της κεντρικής κοίτης του ποταμού Ευρώτα το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε). Το μοντέλο αποδείχθηκε αρκετά ικανοποιητικό και στις δυο περιπτώσεις εφόσον οι προσομοιωμένες τιμές ακολουθούσαν τις πραγματικές σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια των γεγονότων από τις 6 έως 8 Σεπτεμβρίου με διαφοροποιημένες τις μέγιστες τιμές. Εν τέλει μέσα από την προσομοίωση αυτή διαπιστώθηκε και η απόκριση της λεκάνης απορροής η οποία είναι πολύ σημαντική για μελλοντική πρόγνωση και προειδοποίηση των πλημμύρων του Ευρώτα ποταμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Πλημμύρες - Ελλάδα
Υδρολογία
πίνακες
Υδρολογία των
ιστογράμματα και χάρτες
Λεκάνες απορροής
Εικόνες
Ποταμοί - Περιβαλλοντικές απόψεις
διαγράμματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.