Η τρομοκρατία στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2014. Η άποψη των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής Αστυνομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η τρομοκρατία στην Ελλάδα από το 2004 έως το 2014. Η άποψη των πολιτικών κομμάτων και της Ελληνικής Αστυνομίας

Κοτσιφάκη, Αργυρώ Π.

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί το πώς αντιλαμβάνεται ο ελληνικός πολιτικός χώρος και η Ελληνική Αστυνομία τον τρομοκρατικό κίνδυνο, καθώς αυτοί είναι οι κύριοι φορείς που καλούνται να χειριστούν το θέμα της τρομοκρατίας και θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνηθεί η οπτική που υιοθετείται από τους δύο αυτούς χώρους.Για την προσέγγιση των απόψεων των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στα επίσημα πρακτικά της ολομέλειας του ελληνικού κοινοβουλίου σε όσα έχουν καταγραφεί από όλα τα πολιτικά κόμματα κατά την περίοδο από το 2004 έως το 2014. Επίσης, απευθύνθηκε κοινό ερωτηματολόγιο στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο το 2015, με στόχο να καταγραφεί η σύγχρονη άποψή τους.Αναφορικά με την προσέγγιση της αντίληψης των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα, απευθύνοντάς τους κοινό ερωτηματολόγιο ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τρομοκρατία
Αστυνομία - Ελλάδα
Πολιτικός χώρος
Ελληνική Αστυνομία
Τύπος
Τρομοκρατία - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.