Γεωγραφία του θεάτρου και κρίση: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην θεατρική σκηνή της Αθήνας από το 2008 μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Γεωγραφία του θεάτρου και κρίση: Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην θεατρική σκηνή της Αθήνας από το 2008 μέχρι σήμερα

Καταμπελίση, Κατερίνα Δ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την σημερινή κατάσταση στην θεατρική σκηνή του δήμου Αθηναίων και πώς αυτή έχει μεταβληθεί λόγω της κρίσης. Παίρνοντας ως σημείο αναφοράς το 2008, επίσημο έτος έναρξης της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης των θεατρικών σκηνών, της γεωγραφίας τους και των αλλαγών που έχουν επέλθει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με έρευνα, τόσο ποιοτική όσο και πεδίου, αλλά και βιβλιογραφική. Το ερευνητικό μέρος, που είναι και το μεγαλύτερο, αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η έρευνα πεδίου και η δημιουργία χαρτών που αναλύουν και συγκρίνουν την τωρινή θεατρική σκηνή μ’ εκείνη του 2008. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μία στατιστική ανάλυση με σκοπό την κατηγοριοποίηση των θεατρικών παραστάσεων, ώστε να φανεί η προτίμηση του κόσμου στην αρχή της οικονομικής κρίσης και τώρα. Τέλος, στο τρίτο μέρος γίνεται μία ποιοτική έρευνα που συμπληρώνει την έρευνα πεδίου και απαντά ερωτήματα που δεν μπορούσαν να απαντηθούν από τους χάρτες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Θέατρο - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Οικονομική Κρίση
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Θέατρο
Γεωγραφία
Στρατηγικές επιβίωσης
Θέατρο - Ελλάδα
Μεταβολή θεατρικής σκηνής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.