Το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι στην Α/βάθμια Εκπαίδευση – Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού μάθησης, για βασικά μαθήματα της Β’ δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι στην Α/βάθμια Εκπαίδευση – Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού μάθησης, για βασικά μαθήματα της Β’ δημοτικού

Ζαννή, Ελένη Α.

Η παρούσα Μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών. Η ευρεία διάδοσή τους σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και η ευκολία διαχείρισης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από άτομα όλων των ηλικιών, έχει στρέψει το ερευνητικό ενδιαφέρον σε περαιτέρω μελέτη για την αξιοποίησή τους ως βοηθητικό μέσο στη μαθησιακή διαδικασία. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει συμβάλει δυναμικά στην αναδιάταξη του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, διαμορφώνοντας νέες πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Τα ψηφιακά παιχνίδια, αποτελώντας ένα σύγχρονο εργαλείο που τείνει να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική πρακτική ως ένα νέο μέσο μάθησης, αντιμετωπίζονται από τον ερευνητικό αλλά και εκπαιδευτικό κλάδο ως ένας εποικοδομητικός τρόπος μάθησης. Ωστόσο οι έρευνες έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση δύο τάσεων γύρω από τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία που αφορούν τους θετικούς υποστηρικτές της ενσωμάτωσης αυτής και τους αρνητικούς οι οποίοι πραγματεύονται τον εθισμό των ατόμων και κυρίως των παιδιών με αποτέλεσμα την απόσπαση της προσοχής τους από τις μαθησιακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας η οποία επιδιώκει να διερευνήσει τη συμβολή και αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία πολλαπλών διδακτικών αντικειμένων, μέσω της εκπροσώπησης των ΤΠΕ από το ψηφιακό παιχνίδι. Εφόσον επισημαίνονται οι αντιλήψεις των θεωριών μάθησης και πώς αυτές πραγματεύονται το θέμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε έγινε κατηγοριοποίησή τους ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για την καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Τέλος με βάση τα συμπεράσματα, αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό παιχνίδι στηριζόμενο στις απαιτήσεις του Νέου Σχολείου για τη ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών της Β’ δημοτικού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΤΠΕ
Μάθηση
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι
Εκπαίδευση - Παιδιά
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Εκπαιδευτική τεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)