Πολιτική Άμυνα και Πολιτική Προστασία: Δύο μηχανισμοί με κοινό στόχο. Διεθνής πρακτική, η ελληνική περίπτωση, προτάσεις ολιστικής προσέγγισης των εκτάκτων αναγκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολιτική Άμυνα και Πολιτική Προστασία: Δύο μηχανισμοί με κοινό στόχο. Διεθνής πρακτική, η ελληνική περίπτωση, προτάσεις ολιστικής προσέγγισης των εκτάκτων αναγκών

Κουρελής, Αλέξιος Γ.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, η εμφάνιση του ανθρωπιστικού κινήματος του Ερυθρού Σταυρού, οδήγησε στην πρώτη Συνθήκη της Γενεύης, επιτρέποντας σε πολίτες-εθελοντές να προσφέρουν περίθαλψη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, σε όποιον την είχε ανάγκη. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού αποτέλεσαν το πρότυπο δημιουργίας της μεταγενέστερης Υγειονομικής υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και έφεραν διακριτικά σήματα στη στολή τους, ώστε να τυγχάνουν προστασίας.Παράλληλα, με το πέρασμα των ετών, τα έντονα φυσικά φαινόμενα και οι καταστροφές που αυτά προκαλούσαν, ανάγκασαν τον άνθρωπο να αναπτύξει σταδιακά μεθόδους αυτοπροστασίας, επιδεικνύοντας την προσαρμοστικότητά του στην αντιμετώπιση των κινδύνων.Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες αποφάσισαν καθεμιά με τα δικά της κριτήρια, τον τύπο του μηχανισμού προστασίας και αποκατάστασης, τόσο των πολιτών όσο και των κρίσιμων λειτουργιών τους. Οι όροι «Πολιτική άμυνα», «Πολιτική ασφάλεια», «Πολιτική προστασία», «Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης», κλπ, τίθενται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας υπό εξέταση, ως προς τη δομή και το περιεχόμενο που τους έχουν αποδοθεί, είτε από τη διεθνή κοινότητα είτε από μεμονωμένα κράτη, αξιολογούμενοι τόσο σε σχέση με την ακολουθούμενη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και ως προς την δυνατότητά τους για αντιμετώπιση κρίσεων.Στόχος του συγγραφέα της παρούσας εργασίας, είναι η ανάδειξη της ανάγκης για δημιουργία στην Ελλάδα ενός νέου μηχανισμού διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων, με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση των κινδύνων και των καταστροφών, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η ποθούμενη ασφάλεια των πολιτών, όσο και η επιχειρησιακή συνέχεια της κρατικής μηχανής, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, ειρηνικής ή πολεμικής περιόδου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ολιστική προσέγγιση κινδύνων
Πολιτική άμυνα
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Πολιτική προστασία
πολεμική περίοδος
Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτική Άμυνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.