Βιώσιμη διαχείριση πολιτισμικών τοπίων: η περίπτωση βιώσιμης διαχείρισης του πολιτισμικού τοπίου της πόλης Edo της Ιαπωνίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιώσιμη διαχείριση πολιτισμικών τοπίων: η περίπτωση βιώσιμης διαχείρισης του πολιτισμικού τοπίου της πόλης Edo της Ιαπωνίας

Δραγούνη, Αναστασία Π.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση των παραμέτρων που συνδέουν ένα Πολιτισμικό Τοπίο με την Βιώσιμη Ανάπτυξη και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός Πολιτισμικού Τοπίου. Εξετάζεται ο ρόλος τους στη χάραξη Βιώσιμης Διαχείρισης γενικά ενός Πολιτισμικού Τοπίου και ειδικά για το πολιτισμικό τοπίο της πόλης Edo της Ιαπωνίας, το σημερινό Τόκιο, της περιόδου 17ου αιώνα -19ου αιώνα. Η εργασία στοχεύει ακόμη στην καταγραφή των οικολογικών συνηθειών μία τοπικής κοινωνίας, της Edo κοινωνίας , συγκεκριμένου χώρου και χρόνου και στην αναγνώριση αυτών των συνηθειών ,σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης που καταδεικνύουν οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, ως στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εργασία βασίστηκε σε στοιχεία που αναδείχτηκαν από κύριες και δευτερεύουσες πηγές. Αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες και στις σχέσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης και πώς αυτές συνδέονται με το Πολιτισμικό Τοπίο. Έπειτα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του Τοπίου της Edo πόλης και πώς αυτά διαμόρφωσαν την φυσιογνωμική ταυτότητά του. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας της παρούσας εργασίας διερευνά ποιοι προσδιοριστικοί παράγοντες συμβάλλουν στη σύνδεση της Βιώσιμης Διαχείρισης και του Πολιτισμικού Τοπίου σε γενικό και σε ειδικό επίπεδο. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα γενικά συμπεράσματα, διαμορφώνοντας μελλοντικές προτάσεις για Πρότυπα Βιώσιμης Διαχείρισης Πολιτισμικών Τοπίων και εστιάζοντας στη συμβολή της δυναμικής ταυτότητας ενός Πολιτισμικού Τοπίου στην ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολιτιστικό τοπίο - Ιαπωνία
Ευημερία
Πολιτισμικό Τοπίο
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πολιτιστική κληρονομιά
Πολιτισμός
Βιώσιμη Διαχείριση
Αειφορική ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)