Το City Branding ως εργαλείο ανάπτυξης των πόλεων: η περίπτωση της Ερμούπολης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το City Branding ως εργαλείο ανάπτυξης των πόλεων: η περίπτωση της Ερμούπολης

Ιωσήπου, Μηνάς Θ.

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια και αφορά την διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης του city branding της Ερμούπολης μέσα από ένα ευρύ βιβλιογραφικό φάσμα που καλύφθηκε και μέσα από την διαμόρφωση και διανομή ερωτηματολογίου με στόχο την ανάδειξη σημαντικών στοιχείων για την πόλη. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της Ερμούπολης ως τουριστικού προορισμού και αναλύονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ταυτότητα της. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στις έννοιες του τουρισμού και της καινοτομίας και στην μεταξύ τους άμεση σύνδεση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας, της διαδικασίας, των παραγόντων επιτυχίας και της σημασίας του city branding, ως καινοτόμο αστικό εργαλείο ανάπτυξης των πόλεων. Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η σημαντικότητα του πολιτισμού μιας πόλης για το σχεδιασμό στρατηγικής του city branding καθώς αναφέρθηκαν και παραδείγματα πόλεων από την Ευρώπη. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, με διανομή ερωτηματολογίου με 22 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε δείγμα περίπου 150 ατόμων με στόχο την αναγνώριση και ανάδειξη των αξιών της πόλης από το ανθρώπινο δυναμικό, κατοίκους και μη. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της δημιουργίας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του city branding της Ερμούπολης μέσα από βήματα και στρατηγικές και μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διεξαγωγή της έρευνας. Συμπερασματικά, η Ερμούπολη φάνηκε να είναι μια πόλη υψηλής δυναμικότητας σε αξίες-brands, τα οποία αναφέρονται κυρίως στην πολιτιστική της κληρονομιά και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Σε αυτά θα μπορούσε να εστιάσει ο σχεδιασμός του city branding της πόλης, αφού φάνηκαν να είναι τα στοιχεία διαφοροποίησης της και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη
Τουρισμός
Ερμούπολη
Τοπική ανάπτυξη
Πολιτισμός
City branding
Καινοτομία
Τουριστικό μάρκετινγκ - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σύρος
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)