Ηλιακά θερμικά συστήματα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλιακά θερμικά συστήματα στην Ελλάδα

Οικονόμου, Θεώνη Ι.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και την ανάλυση των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων, γνωστών και ως Θερμικά Ηλιακά Συστήματα (ΘΗΣ), στην Ελλάδα, καθώς και των πιο διαδεδομένων εφαρμογών τους. Οι κύριες κατηγορίες ΘΗΣ που εξετάζονται είναι τα ΘΗΣ χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών και τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά (ΣΘΗ) συστήματα. Με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, εξετάζονται επιπλέον και τα ΘΗΣ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αξιολογείται η πορεία των ΘΗΣ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, αναλύονται οι κύριοι τεχνικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ετήσια αγορά ΘΗΣ στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, γίνεται σύνθεση ετήσιων εκθέσεων που μελετούν τους προαναφερόμενους παράγοντες ανά χώρα για την τελευταία δεκαετία, καθώς στην υφιστάμενη βιβλιογραφία δεν βρέθηκε κάποια εργασία που να πραγματοποιεί αυτή τη σύνθεση. Από την ανάλυση της εργασίας προκύπτει ότι τα ΘΗΣ χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών στην Ελλάδα αποτελούν μία σημαντική τεχνολογία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με αξιοσημείωτα πολλές και επιτυχημένες εφαρμογές. Η έρευνα κατέληξε ότι οι κύριοι παράγοντες που βρέθηκαν να επηρεάζουν την πορεία της αγοράς ΘΗΣ είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί, η κατάσταση του κατασκευαστικού τομέα, τα εθνικά κίνητρα και προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται, οι τιμές των ορυκτών πόρων και της ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίοδο και η προώθηση ή μη ανταγωνιστικών ΑΠΕ στην χώρα.Για τα συγκεντρωτικά ΘΗΣ, η αγορά στην Ελλάδα είναι υπό ανάπτυξη, διαφαίνονται όμως θετικές προοπτικές για το μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά
Ανάλυση αγοράς Ηλιακών Συστημάτων
Τεχνολογίες Θερμικών Ηλιακών
Αειφορική ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα
Θέρμανση
Ηλιακή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.