Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Περιβαλλοντική και οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Λώλος, Δημήτριος Γ.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, και πως αυτές οι δυο αποδόσεις συσχετίζονται. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από προηγούμενες μελέτες που έγιναν αναφορικά στο συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε τον Αύγουστο του 2017 σε εργαζόμενους της εταιρείας Πλαστικά Α.Ε . Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη του εργατικού δυναμικού της εταιρείας για τον ρόλο της περιβαλλοντικής απόδοσης σε μία επιχείρηση, με την βοήθεια λογιστικής παλινδρόμησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντική ευθύνη
Επιχειρήσεις - Οικονομία - Ελλάδα
οικονομικοί δείκτες
Επιχειρήσεις - Περιβαλλοντικές απόψεις
οικονομική απόδοση
Επιχειρήσεις - Κοινωνική ευθύνη - Ελλάδα
περιβαλλοντικοί δείκτες
περιβαλλοντική απόδοση
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.