Ο ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μαρκόπουλος, Ιωάννης Χ.
Μπάθα, Γιώργο Κ.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να καταδειχθεί ο πολυσχιδής και πολυεπίπεδος ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εν λόγω μορφή συναλλαγών συνδέεται με την εισαγωγή νέων δεδομένων και με ριζικές μεταβολές σε πολλούς τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και με τη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής δυναμικής στις σχέσεις μεταξύ των συναλλασσομένων πλευρών. Η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό.Στο θεωρητικό μέρος, η μελέτη του ρόλου των παραπάνω συναλλαγών γίνεται για τις περιπτώσεις: του ηλεκτρονικού εμπορίου (εμπόριο λιανικής και διεπιχειρησιακό εμπόριο), της ηλεκτρονικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (χρηματιστηριακός, ασφαλιστικός και τραπεζικός κλάδος) και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, η μελέτη επικεντρώνεται σε ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις που είχε η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα εστιάζει: στην ανατροπή των κλασικών σχέσεων εξουσίας στο λιανεμπόριο (λόγω της σημαντικής ενίσχυση της δύναμης των καταναλωτών), στο ριζικό μετασχηματισμό του χρηματομεσιτικού κλάδου και τη διαμόρφωση μη ορθολογικών επενδυτών, στην κατάρρευση των «στεγανών» όσον αφορά τη δραστηριοποίηση νεοεισερχόμενων εταιρειών στον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο και στον περιορισμό της παραοικονομίας (κυρίως μέσα από τις ηλεκτρονικές πληρωμές).Επιπρόσθετα, στο εν λόγω μέρος της εργασίας καταγράφονται και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και γενικότερα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα κράτη μέλη της και αναφέρονται πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την παραπάνω προώθηση. Για την περίπτωση της Ελλάδας η διερεύνηση ήταν μεγαλύτερη, με την παράθεση επιπρόσθετων και ειδικότερων συγκριτικών στατιστικών στοιχείων από τα οποία καταδεικνύεται η σημαντική υστέρησή της στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στις κρατικές της δομές.Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται μια δειγματοληπτική έρευνα η οποία εστιάζει στον τρόπο προσέγγισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από τη σκοπιά των καταναλωτών. Επιχειρείται να διερευνηθεί ο βαθμός εξοικείωσης με τη διαδικτυακή αγορά, ο οποίος έχει αυξητική τάση και αποτελεί πλέον καθημερινό κομμάτι της ζωής του χρήστη του διαδικτύου. Η ανάλυση κι ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, που είναι σχετικός με τους πίνακες συχνότητας, ο έλεγχος υποθέσεων, καθώς και οι εκτιμήσεις της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων που αποδεικνύουν στην πράξη τον ρόλο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ότι οι τελευταίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του διαδικτύου και κατ’ επέκταση έρχονται, αν όχι να εκτοπίσουν, τουλάχιστον να ανταγωνιστούν δυναμικά τις παραδοσιακές αγορές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
ισχύς καταναλωτή
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
η-τραπεζική
Διαδικτυακή τραπεζική - Ελλάδα
η-διαμεσολάβηση
η-διακυβέρνηση
η-συναλλαγές
ΤΠΕ
η-χρηματιστηριακές συναλλαγές
η-εμπόριο
η-ασφαλιστική
η-επιχειρείν

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.