Ο ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ο ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Μαρκόπουλος, Ιωάννης Χ.
Μπάθα, Γιώργο Κ.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να καταδειχθεί ο πολυσχιδής και πολυεπίπεδος ρόλος των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εν λόγω μορφή συναλλαγών συνδέεται με την εισαγωγή νέων δεδομένων και με ριζικές μεταβολές σε πολλούς τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και με τη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής δυναμικής στις σχέσεις μεταξύ των συναλλασσομένων πλευρών. Η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό.Στο θεωρητικό μέρος, η μελέτη του ρόλου των παραπάνω συναλλαγών γίνεται για τις περιπτώσεις: του ηλεκτρονικού εμπορίου (εμπόριο λιανικής και διεπιχειρησιακό εμπόριο), της ηλεκτρονικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (χρηματιστηριακός, ασφαλιστικός και τραπεζικός κλάδος) και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης, η μελέτη επικεντρώνεται σε ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις που είχε η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα εστιάζει: στην ανατροπή των κλασικών σχέσεων εξουσίας στο λιανεμπόριο (λόγω της σημαντικής ενίσχυση της δύναμης των καταναλωτών), στο ριζικό μετασχηματισμό του χρηματομεσιτικού κλάδου και τη διαμόρφωση μη ορθολογικών επενδυτών, στην κατάρρευση των «στεγανών» όσον αφορά τη δραστηριοποίηση νεοεισερχόμενων εταιρειών στον ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο και στον περιορισμό της παραοικονομίας (κυρίως μέσα από τις ηλεκτρονικές πληρωμές).Επιπρόσθετα, στο εν λόγω μέρος της εργασίας καταγράφονται και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και γενικότερα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα κράτη μέλη της και αναφέρονται πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την παραπάνω προώθηση. Για την περίπτωση της Ελλάδας η διερεύνηση ήταν μεγαλύτερη, με την παράθεση επιπρόσθετων και ειδικότερων συγκριτικών στατιστικών στοιχείων από τα οποία καταδεικνύεται η σημαντική υστέρησή της στην ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στις κρατικές της δομές.Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται μια δειγματοληπτική έρευνα η οποία εστιάζει στον τρόπο προσέγγισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από τη σκοπιά των καταναλωτών. Επιχειρείται να διερευνηθεί ο βαθμός εξοικείωσης με τη διαδικτυακή αγορά, ο οποίος έχει αυξητική τάση και αποτελεί πλέον καθημερινό κομμάτι της ζωής του χρήστη του διαδικτύου. Η ανάλυση κι ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, που είναι σχετικός με τους πίνακες συχνότητας, ο έλεγχος υποθέσεων, καθώς και οι εκτιμήσεις της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων που αποδεικνύουν στην πράξη τον ρόλο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ότι οι τελευταίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του διαδικτύου και κατ’ επέκταση έρχονται, αν όχι να εκτοπίσουν, τουλάχιστον να ανταγωνιστούν δυναμικά τις παραδοσιακές αγορές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
ισχύς καταναλωτή
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Αυτοματισμός
η-τραπεζική
Διαδικτυακή τραπεζική - Ελλάδα
η-διαμεσολάβηση
η-διακυβέρνηση
η-συναλλαγές
ΤΠΕ
η-χρηματιστηριακές συναλλαγές
η-εμπόριο
η-ασφαλιστική
η-επιχειρείν

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)