Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη πρωινού αλλά και την ποιότητα αυτού σε δείγμα φοιτητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη πρωινού αλλά και την ποιότητα αυτού σε δείγμα φοιτητών

Χολάνη, Ειρήνη Βαλεντίνη Π.

Πολλές μελέτες έχουν βρει συσχέτιση ανάμεσα στην παράληψη πρωινού και στο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την παχυσαρκία, τις μακροχρόνιες παθήσεις, την γενικότερη ποιότητα διατροφής αλλά και τις γνωστικές λειτουργίες. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη του πρωινού γεύματος καθώς επίσης και την ποιότητα αυτού, σε δείγμα φοιτητών. Συμπληρώθηκε εθελοντικά ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο συχνότητας και ποιότητας κατανάλωσης τροφίμων στο πρωινό γεύμα, από τριακόσιους πενήντα (350) φοιτητές, εκατόν τριάντα πέντε (135) άντρες και διακόσιες δέκα πέντε (215) γυναίκες, προπτυχιακών πανεπιστημίων από διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο φύλων παρατηρήθηκαν στη συχνότητα άθλησης (p=0,004), στην κατανάλωση αλκοόλ (p=0,001), στο κάπνισμα (p=0,00), στην καθημερινή κατανάλωση πρωινού (p=0,03), στο σύνολο των ημερών κατανάλωσης (p=0,002), στην κατανάλωση του στο σπίτι (p=0,002) στο χρόνο διάρκειάς του (p=0,002), στην ημερήσια πρόσληψη νερού (p=0,01) αλλά στην επιλογή κατανάλωσης ροφήματος πρωινού (p=0,013). Σημαντικά όμως είναι και τα αποτελέσματα που προέκυψαν με κριτήριο την καθημερινή κατανάλωση πρωινού. Η καθημερινή κατανάλωση πρωινού γεύματος δεν φαίνεται να εξαρτάται από το ΔΜΣ των συμμετεχόντων (p=0,627), την απασχόληση τους (p=0,696) την οικογενειακή τους κατάσταση (p=0,298) και την ηλικία (p=0,914). Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι όσοι καταναλώνουν καθημερινά το πρωινό έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σε ότι σχετίζεται με την επιλογή των τροφίμων και την επιρροή του γεύματος στην καθημερινότητα και στον οργανισμό. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επιλογή των τροφίμων του πρωινού γεύματος με βάση το φύλο. Οι γυναίκες είχαν σημαντικά χαμηλότερο ΔΜΣ από τους άντρες (p=0,00).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
Πρωϊνό - Υγιειονολογικές απόψεις
παράληψη πρωινού
ποιότητα
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
πρωινό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.