Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γκρίντζαλη, Γεωργία Π.

Η αυξανόμενη δυσπιστία των πολιτών στις θεσμοθετημένες δομές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είχε αναμενόμενα αποτελέσει πεδίο έντονου προβληματισμού για τους νομοθέτες και τους πολιτικούς κι είχε συνδεθεί με μια κρίση εμπιστοσύνης σε επιστημονικό και νομοθετικό επίπεδο. H ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα ευαίσθητο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, χωρίς όμως να παραβλέπουμε ότι πρωτίστως αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη των μηχανισμών επιβολής και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου ασφάλειας τροφίμων σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σκοπός της είναι η διερεύνηση της ομοιόμορφης εφαρμογής του “πακέτου υγιεινής” χρησιμοποιώντας ως πρότυπα τρία (3) Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα Το κοινό Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων προσπαθεί να παράσχει ένα ενιαίο και αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, αφού σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο η εκπόνηση εθνικών μέτρων δεν είναι αρκετή για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. H εφαρμογή του “πακέτου υγιεινής” παρουσιάζει μια σχετική ομοιομορφία στα εξεταζόμενα Κ-Μ, με αρκετές διαφορές όμως, λόγω του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και η πρόκληση που καλούνται να ανταποκριθούν πλέον όλα τα Κ-Μ είναι η εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τον επίσημο έλεγχο.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Βέλγιο
ασφάλεια τροφίμων
επιβολή
Ελλάδα
Ιρλανδία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.