Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2017 (EN)
Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γκρίντζαλη, Γεωργία Π.

Η αυξανόμενη δυσπιστία των πολιτών στις θεσμοθετημένες δομές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είχε αναμενόμενα αποτελέσει πεδίο έντονου προβληματισμού για τους νομοθέτες και τους πολιτικούς κι είχε συνδεθεί με μια κρίση εμπιστοσύνης σε επιστημονικό και νομοθετικό επίπεδο. H ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα ευαίσθητο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, χωρίς όμως να παραβλέπουμε ότι πρωτίστως αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη των μηχανισμών επιβολής και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου ασφάλειας τροφίμων σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σκοπός της είναι η διερεύνηση της ομοιόμορφης εφαρμογής του “πακέτου υγιεινής” χρησιμοποιώντας ως πρότυπα τρία (3) Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα Το κοινό Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων προσπαθεί να παράσχει ένα ενιαίο και αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, αφού σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο η εκπόνηση εθνικών μέτρων δεν είναι αρκετή για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. H εφαρμογή του “πακέτου υγιεινής” παρουσιάζει μια σχετική ομοιομορφία στα εξεταζόμενα Κ-Μ, με αρκετές διαφορές όμως, λόγω του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και η πρόκληση που καλούνται να ανταποκριθούν πλέον όλα τα Κ-Μ είναι η εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τον επίσημο έλεγχο.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Βέλγιο
ασφάλεια τροφίμων
επιβολή
Ελλάδα
Ιρλανδία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)