Εργασιακή ικανοποίηση: περίπτωση ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εργασιακή ικανοποίηση: περίπτωση ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Μπότσαρης, Άγγελος Κ.

Ολοκληρώνοντας το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ¨Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας¨ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, αποφάσισα να εκπονήσω Πτυχιακή εργασία, η οποία φιλοδοξεί να διαφωτίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, που φέρει τον τίτλο ¨Εργασιακή ικανοποίηση στον Ο.Α.Ε.Ε.¨ πηγάζει από το προσωπικό μου ενδιαφέρον, ως εργαζόμενου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, να διερευνήσω τους παράγοντες που προσδιορίζουν την εργασιακή ικανοποίηση στον Οργανισμό μας.Οι θεωρίες των Maslow και Herzberg αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την ανάλυση μας και η κλίμακα JSS (Job Satisfaction Survey) του Καθηγητή Paul E. Spector χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθούν οι στάσεις των εργαζόμενων του Ο.Α.Ε.Ε. έναντι της εργασίας τους.Έγινε χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε. εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη αναγνώρισης, την επικοινωνία και την προαγωγή. Επίσης, διαφάνηκε ότι ερμηνεύεται σε μέτριο βαθμό από την φύση της εργασίας, τις παροχές, τον μισθό και σε μικρότερο βαθμό από τις σχέσεις με τον Προϊστάμενο, τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και τις σχέσεις με τους συναδέλφους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εργασιακή Ικανοποίηση
Επαγγελματική ικανοποίηση
Herzberg
SPSS
Ο.Α.Ε.Ε.
Spector

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.