Ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ

Ξαγαρά, Δήμητρα Χ.

Στις σημερινές συνθήκεςανταγωνισμού τωνεπιχειρήσεων και τηςεδραίωσης της πληροφοριακήςη χρήση του διαδικτύουαποτελεί αναγκαίο εργαλείο. Ηπαρούσα πτυχιακή εργασίαστοχεύει στο να αναδείξει τοβαθμό επίδρασης τουηλεκτρονικού μάρκετινγκ στιςελληνικές επιχειρήσεις, ναγνωρίσουμε τις ηλεκτρονικέςστρατηγικές μάρκετινγκ και ναεμπλουτίσουμε τις γνώσεις μαςόσο αναφορά το ηλεκτρονικόεμπόριο. Στο πρώτο κεφάλαιογίνεται αναφορά στην ιστορικήαναδρομή του Ίντερνετ. Έπειταστο δεύτερο κεφάλαιοβλέπουμε την επίδραση τουδιαδικτύου στους ανθρώπουςκαθώς και στον επιχειρηματικότομέα. Στο τρίτο κεφάλαιογίνεται η εισαγωγή στοηλεκτρονικό εμπόριο, οιεπιδράσεις του στηντεχνολογία, κοινωνία και στηνεπιχειρηματικότητα. Επίσηςμαθαίνουμε τους τύπους τουηλεκτρονικού εμπορίου, ταμοναδικά χαρακτηριστικά τουκαθώς και τα οφέλη του καιτους περιορισμούς του. Στησυνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιοαναλύουμε τι είναι ταεπιχειρηματικά μοντέλα καιποια τα κριτήρια ταξινόμησηςτους. Στο πέμπτο κεφάλαιογνωρίζουμε το ηλεκτρονικόμάρκετινγκ τα πλεονεκτήματατου και τα μειονεκτήματά του.Και τέλος στο έκτο κεφάλαιομαθαίνουμε τις στρατηγικές καιτους στόχους του ηλεκτρονικούμάρκετινγκ και γίνεταιπαραπάνω ανάλυση για τοsocial media marketing.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρηματικότητα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Κοινωνικά δίκτυα
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
επιχειρηματικά μοντέλα
στρατηγικές μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.