Ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ

Ξαγαρά, Δήμητρα Χ.

Στις σημερινές συνθήκεςανταγωνισμού τωνεπιχειρήσεων και τηςεδραίωσης της πληροφοριακήςη χρήση του διαδικτύουαποτελεί αναγκαίο εργαλείο. Ηπαρούσα πτυχιακή εργασίαστοχεύει στο να αναδείξει τοβαθμό επίδρασης τουηλεκτρονικού μάρκετινγκ στιςελληνικές επιχειρήσεις, ναγνωρίσουμε τις ηλεκτρονικέςστρατηγικές μάρκετινγκ και ναεμπλουτίσουμε τις γνώσεις μαςόσο αναφορά το ηλεκτρονικόεμπόριο. Στο πρώτο κεφάλαιογίνεται αναφορά στην ιστορικήαναδρομή του Ίντερνετ. Έπειταστο δεύτερο κεφάλαιοβλέπουμε την επίδραση τουδιαδικτύου στους ανθρώπουςκαθώς και στον επιχειρηματικότομέα. Στο τρίτο κεφάλαιογίνεται η εισαγωγή στοηλεκτρονικό εμπόριο, οιεπιδράσεις του στηντεχνολογία, κοινωνία και στηνεπιχειρηματικότητα. Επίσηςμαθαίνουμε τους τύπους τουηλεκτρονικού εμπορίου, ταμοναδικά χαρακτηριστικά τουκαθώς και τα οφέλη του καιτους περιορισμούς του. Στησυνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιοαναλύουμε τι είναι ταεπιχειρηματικά μοντέλα καιποια τα κριτήρια ταξινόμησηςτους. Στο πέμπτο κεφάλαιογνωρίζουμε το ηλεκτρονικόμάρκετινγκ τα πλεονεκτήματατου και τα μειονεκτήματά του.Και τέλος στο έκτο κεφάλαιομαθαίνουμε τις στρατηγικές καιτους στόχους του ηλεκτρονικούμάρκετινγκ και γίνεταιπαραπάνω ανάλυση για τοsocial media marketing.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρηματικότητα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Κοινωνικά δίκτυα
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
επιχειρηματικά μοντέλα
στρατηγικές μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)