Σχεδιασμός και ανάπτυξη online συστήματος καταγραφής και διαχείρισης εξοπλισμού πανεπιστημίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη online συστήματος καταγραφής και διαχείρισης εξοπλισμού πανεπιστημίου

Βλάχος, Ηλίας Σπυρίδων Β.

Σήμερα η χρήση web-based εφαρμογών είναι τόσο διαδεδομένη ώστε σε πολλές περιπτώσεις να τείνουν να αντικαταστήσουν τις desktop-based. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής και διαχείρισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου. Η web-based εφαρμογή που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό, χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στη διαχείριση συσκευών, χρηστών και διευθύνσεων. Πρόσβαση σε αυτή θα έχουν οι διαχειριστές δικτύου και τα μέλη της ομάδας τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου μας. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή υποστηρίζει δύο διαφορετικούς ρόλους χρηστών μετά τη σύνδεση σε αυτή. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες ή ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την περίοδο συμμετοχής μου στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης και ο κώδικας δομήθηκε με σκοπό να είναι κατανοητός και εύκολα επεκτάσιμος στο μέλλον. Επιπλέον έγινε προσπάθεια καταχώρησης σημαντικού όγκου δεδομένων ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά συστήματα
κατανεμημένα συστήματα
Βάσεις δεδομένων - Διαχείριση
Δίκτυα πληροφόρησης
Προγραμματισμός
δικτυακός προγραμματισμός
βάσεις δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.