Σχεδιασμός και ανάπτυξη online συστήματος καταγραφής και διαχείρισης εξοπλισμού πανεπιστημίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη online συστήματος καταγραφής και διαχείρισης εξοπλισμού πανεπιστημίου

Βλάχος, Ηλίας Σπυρίδων Β.

Σήμερα η χρήση web-based εφαρμογών είναι τόσο διαδεδομένη ώστε σε πολλές περιπτώσεις να τείνουν να αντικαταστήσουν τις desktop-based. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής και διαχείρισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου. Η web-based εφαρμογή που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό, χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στη διαχείριση συσκευών, χρηστών και διευθύνσεων. Πρόσβαση σε αυτή θα έχουν οι διαχειριστές δικτύου και τα μέλη της ομάδας τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου μας. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή υποστηρίζει δύο διαφορετικούς ρόλους χρηστών μετά τη σύνδεση σε αυτή. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες ή ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την περίοδο συμμετοχής μου στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης και ο κώδικας δομήθηκε με σκοπό να είναι κατανοητός και εύκολα επεκτάσιμος στο μέλλον. Επιπλέον έγινε προσπάθεια καταχώρησης σημαντικού όγκου δεδομένων ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά συστήματα
κατανεμημένα συστήματα
Βάσεις δεδομένων - Διαχείριση
Δίκτυα πληροφόρησης
Προγραμματισμός
δικτυακός προγραμματισμός
βάσεις δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)