Ενσωμάτωση και εφαρμογή του μοντέλου ελέγχου και της στατικής ανάλυσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων για προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ενσωμάτωση και εφαρμογή του μοντέλου ελέγχου και της στατικής ανάλυσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων για προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές

Τσιπλάκη Σπηλιοπούλου, Χριστίνα Λ.

Η βιομηχανία εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό όπου η ανθρώπινη παρέμβαση για τη λειτουργεία των συστημάτων, τείνει να εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου. Σαν αποτέλεσμα, έστω και το πιο μικρό λάθος σε ένα σύστημα ελέγχου μπορεί να αποβεί μοιραίο. Συνεπώς, η ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών, ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου είναι επιτακτική για τους μηχανικούς ελέγχου. Προκειμένου να μπορούν να εγγυηθούν τα παραπάνω, τόσο το λογισμικό (software) όσο και το υλισμικό (hardware) πρέπει να αναλυθούν και να είναι βέβαιο ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Η πιο ευρέως διαδεδομένη συσκευή ελέγχου στην βιομηχανία ονομάζεται προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC). Τα PLC χρησιμοποιούνται σε όλο το κόσμο σε εκατομμύρια βιομηχανίες και συνεπώς η εγγύηση της ασφάλειας που παρέχει ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί μια απαιτητική πρόκληση για τους μηχανικούς. Δοκιμές και τυπικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται προκειμένου λοιπόν να ελεγχθεί η ορθότητα ενός PLC προγράμματος. Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτίωση της διασφάλισης των PLC προγραμμάτων και η μείωση των σφαλμάτων που περιέχονται στο λογισμικό τους με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή στατικής ανάλυσης κώδικα και μίας τυπικής μεθόδου. Ταυτόχρονα, στόχος της πτυχιακής είναι μέσα από αυτό να εξαλειφθεί κάθε πολυπλοκότητα από την πλευρά του χρήστη. Τα πειράματα και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την πτυχιακή έχουν εφαρμοστεί σε PLC προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο CERN και χρησιμοποιούνται στα πειράματα που διεξάγονται καθημερινά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ελεγκτής μοντέλου
Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Στατική ανάλυση
προδιαγραφή
σύστημα ελέγχου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.