Η εργαζόμενη γυναίκα και η συμβολή του συζύγου: περίπτωση μελέτης: η πόλη Πάφος της Κύπρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η εργαζόμενη γυναίκα και η συμβολή του συζύγου: περίπτωση μελέτης: η πόλη Πάφος της Κύπρου

Κόλιου, Χριστιάνα

Η υπόσταση της γυναίκας, ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Η θέση της γυναίκας διαφοροποιείται με το πέρασμα των αιώνων. Υπήρξαν εποχές που η γυναίκα λατρεύτηκε ως θεά-μητριαρχία, καθώς επίσης και εποχές που η γυναίκα περιορίστηκε στο σπίτι όταν ο πατέρας ήταν ο αρχηγός της οικογένειας-πατριαρχία. Με τη βιομηχανική επανάσταση, έρχονται και οι μεγάλες αλλαγές σχετικά με το ρόλο της γυναίκας. Η γυναίκα θα ενταχθεί στο χώρο της εργασίας και της παραγωγής και θα οδηγηθεί βαθμιαία στην οικονομική, κοινωνική και νομική ανεξαρτησία.Σήμερα, η γυναίκα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους μετασχηματισμούς της οικογένειας, της παιδείας, της επιστήμης και γενικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μέσα από τις πολλές ιδιότητές της – σύζυγος, μητέρα, οικοκυρά, εργαζόμενη-συμπληρώνει και διευρύνει την πορεία του ανθρωπίνου γένους στον αγώνα για ανέλιξη, πρόοδο και ειρηνική συνύπαρξη.Πιο συγκεκριμένα όμως, επειδή στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής μελέτης θα ασχοληθούμε με την εργαζόμενη γυναίκα κρίνεται σκόπιμο να γίνουν συνοπτικά ορισμένες επισημάνσεις:α) Ο ρόλος της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία ήταν "υποβοηθητικός" με εξαίρεση τις τελευταίες τρεις-τέσσερις δεκαετίεςβ) Η γυναίκα άρχισε να διεκδικεί ενεργά την ισότιμη θέση με τον άνδρα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, από τη δεκαετία του '70γ) Αποτέλεσμα των διεκδικητικών αγώνων των γυναικών για ισότιμη εργασία υπήρξε η αλλαγή των εθνικών νομοθεσιών, αλλά και των Κανονισμών Διεθνών Οργανισμών, που κατήργησαν την "προστατευτικότητα" της γυναίκας έναντι του άνδρα στην Κοινωνία και στην Εργασίαδ) Το αποτέλεσμα της κατάργησης του προστατευτικού πνεύματος του νομοθέτη (στην Ελλάδα και διεθνώς), δεν το γνωρίζει κανείς πραγματικά και επιστημονικά. Ακόμη και οι γνώμες των γυναικείων οργανώσεων διχάζονται, κοινωνικά όμως έχει επιτελεστεί ένα "ποιοτικό άλμα", τουλάχιστον στους εργασιακούς χώρους των αναπτυγμένων χωρώνε) Τα θέματα της σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής των Κρατών και της διεθνούς κοινότητας είναι πλέον προσανατολισμένα στην προφύλαξη των έργων ισότητας ανδρών-γυναικών και με έμφαση στις ιδιαίτερες γυναικείες προϋποθέσεις (π.χ. μητρότητα και προστασία της).ζ) Υπάρχει ένα βασικό νομικό πλαίσιο, τόσο από τη νομολογία σε θέματα ισότητας των δύο φύλων στο διεθνή χώρο όσο και από μια σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που πιστοποιούν την προσπάθεια και νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στους χώρους δουλειάς (Λύτρας, Π 1992). Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση του θέματος της εργαζόμενης γυναίκας και της συμβολής του συζύγου, για την πόλη Πάφο της Κύπρου. Σκοπός της έρευνας, ήταν να συλλεχθούν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το προφίλ της γυναίκας όσον αφορά την οικογενειακή της κατάσταση, την εργασία της αλλά και τη συμβολή του συζύγου στις οικιακές εργασίες και στην ανατροφή των παιδιών.Τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας συλλέχθηκαν από βιβλιογραφικές πηγές αλλά και από επιτόπια έρευνα που έγινε στην πόλη της Πάφου. Μάλιστα, θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει επιτόπια έρευνα λόγω του ότι δεν υπήρχαν στοιχεία σε προγενέστερες μελέτες που να αφορούν την εργαζόμενη γυναίκα της Πάφου. Χωρίς την επιτόπια έρευνα, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γυνάικες - Επαγγελματική απαχόληση - Κύπρος
Women - Employment - Cyprus
Family - Cyprus
Γυναίκες - Κοινωνικές απόψεις - Κύπρος
Οικογένεια - Κύπρος
Women - Social aspects - Cyprus

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)