Μέθοδοι προσομοίωσης διαμεσολαβητών υπολογιστικού νέφους (Cloud Brokers)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μέθοδοι προσομοίωσης διαμεσολαβητών υπολογιστικού νέφους (Cloud Brokers)

Καρκούλης, Θανάσης Α.

Η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων έχει πυροδοτήσει την ιδιαίτερη σημασία ύπαρξης του υπολογιστικού νέφους, καθώς παρέχει ευκολία στη διαχείρηση και ευρέως διαδεδομένη πρόσβαση στο όλο και περισσότερο αυξημένο περιεχόμενο ψηφιακής πληροφορίας. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως οργάνωση νέφους και μια βασική οντότητά του αποτελεί ο διαμεσολαβητής νέφους. Ο ρόλος της συγκεκριμένης οντότητας είναι να ενεργεί μεταξύ του πελάτη και του παρόχου νέφους. Συγκεκριμένα βάσει τις απαιτήσεις που έχει ο πελάτης αλλά και των δεδομένων που υφίστανται στην αγορά, ο διαμεσολαβητής επιδιώκει να πραγματοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ πελάτη-πωλητή ώστε και οι δυο να ικανοποιηθούν οικονομικά/ποιοτικά αλλά και ο διαμεσολαβητής να αποκομίσει κέρδος μέσω της δραστηριότητάς του. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ορισμένα θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι προσομοίωσης διαμεσολαβητών υπολογιστικού νέφους. Το κάθε μοντέλο αναλύεται ξεχωριστά για το πώς λειτουργεί, πως εξυπηρετεί αμφότερα τις πλευρές αλλά και το διαμεσολαβητή. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε φορά. Επίσης, κάθε μέθοδος αξιολογείται σύμφωνα με διάφορες προσομοιώσεις που έχουν γίνει σε προγραμματιστικό περιβάλλον υπό διαφορετικές συνθήκες με σκοπό την εξέταση της αποδοτικότητας της. Στη συνέχεια, παρατίθεται μια σύγκριση μεταξύ δύο εκ των οποίων θεωρούνται τα πιο αποδοτικά. Τέλος, τα αποτελέσματα μέσα από κάθε αναλυτική και εκτεταμένη προσομοίωση ξεχωριστά παρουσιάζουν πως ο διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει κέρδος μέσω αυτής της διαδικασίας το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cloud computing
ενοικίαση πόρων
διαμεσολαβητής νέφους
μέθοδοι διαμοιρασμού πόρων
Yπολογιστικό νέφος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.