Digital marketing στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και ανάλυση των επιχειρηματικών σχεδίων των χρηστών τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Digital marketing στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και ανάλυση των επιχειρηματικών σχεδίων των χρηστών τους

Βλασταράς, Ηλίας Ι.

Αυτή η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει το digital marketing, τις μεθόδους και τις τακτικές του και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σε ψηφιακές πλατφόρμες του διαδικτύου για εξαγωγή κέρδους κυρίως μέσω περιεχομένου υπό τη μορφή βίντεο. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, παρουσιάζεται η πορεία του κλάδου και η εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο ξεκίνημά του. Γίνεται η προσπάθεια να εξηγηθεί με απλότητα η λειτουργία του, καθώς επίσης και οι αρχές που το διέπουν. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα τέτοιων μεθόδων, με παραδείγματα, όπως επίσης και οι διαφορές τους με τις παραδοσιακές τακτικές. Σημαντικό ρόλο, παίζουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθώς και οι μετρικές τους. Εμβαθύνουμε στις μεθόδους που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο digital marketing στις ψηφιακές πλατφόρμες, αναλύοντάς τες και εξηγώντας πως αυτές πρακτικά δουλεύουν. Αναλύουμε, ενδεικτικά, πως ακριβώς λειτουργεί το digital marketing για τη μηχανή αναζήτησης της Google και τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Έπειτα, παρουσιάζονται οι ψηφιακές πλατφόρμες, το ξεκίνημά τους και ποιοι ήταν οι πρωτοπόροι αυτών καθώς επίσης και ο ρόλος που παίζουν σήμερα στην κοινωνία μας. Εξετάζουμε την τάση της δημιουργίας όλο και περισσότερων ψηφιακών πλατφορμών, βλέποντας τους τρόπους εξαγωγής κέρδους από αυτές και μελετώντας τα είδη τους. Πιο συγκεκριμένα, σκύβουμε πάνω από τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο οι οποίες παρουσιάζονται ως το ιδανικό μέρος για εφαρμογή digital marketing μεθόδων και τακτικών, βάσει του συνολικού κόσμου που προσελκύουν καθημερινά, ο οποίος αθροιστικά είναι ο υψηλότερος στο διαδίκτυο. Πιο ειδικά, μελετάμε το φαινόμενο του YouTube που ήταν η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα που έφτασε τέτοια επίπεδα επιτυχίας, η οποία εξακολουθεί να ηγείται του κλάδου. Τη μελετάμε ως φαινόμενο μέσω της επίδρασης της στην κοινωνία, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας της καθώς επίσης και τα εργαλεία που παρέχει στους χρήστες της. Την κοιτάμε όμως και ως επιχείρηση, δηλαδή κοιτάμε τους τρόπους με τους οποίους παράγει κέρδος η ίδια αλλά και αξία για τους χρήστες της, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η επιτυχία της, δημιούργησε μια καινούρια παγκόσμια αγορά η οποία πλέον έχει γίνει άκρως ανταγωνιστική αφού παράγει μεγάλα έσοδα ετησίως. Τέλος, δηλώνουμε τα συμπεράσματά μας από τη μελέτη, κοιτάμε το μέλλον και προβλέπουμε πως περίπου θα είναι το τοπίο σε μερικά χρόνια από τώρα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
ψηφιακέςπλατφόρμες
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Επιχειρηματικότητα
Ψηφιακό μάρκετινγκ
βίντεο
YouTube

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.