Αποτύπωση της εξέλιξης και της χρήσης των e-shops

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αποτύπωση της εξέλιξης και της χρήσης των e-shops

Γκολφόπουλος, Γεώργιος Ν.

Ως βασικό στόχο της συγκεκριμένης εργασίας, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, την εκτενή και λεπτομερή αναφορά μας τόσο σχετικά με το "ηλεκτρονικό κατάστημα" όσο και με το "ηλεκτρονικό εμπόριο" γενικότερα. Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά τις παραπάνω έννοιες και να τις εντάξουμε χρονολογικά σε ένα ιστορικό πλαίσιο, προκειμένου να κατανοήσουμε την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους στην πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο Διαδίκτυο (Internet) και στην άρρηκτη σύνδεσή του με τα παραπάνω, εφόσον αποτελεί την απαρχή και τον θεμέλιο λίθο της τεχνολογικής προόδου γενικότερα και της ανάπτυξης της ψηφιακής αγοράς ειδικότερα.Προχωρώντας στην ουσία και στο βασικό κομμάτι της εργασίας μας, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας αρχικά στο "ηλεκτρονικό εμπόριο", αναφέροντας ποιά είναι η παρουσία του στο χώρο της ψηφιακής αγοράς στη σημερινή εποχή, τις μορφές και τους τύπου που διαθέτει, και τέλος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από εμπειρικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη, σε αυτό το σημείο, θεωρήσαμε απαραίτητο να προσεγγίσουμε και την έννοια του "ηλεκτρονικού καταστήματος", τονίζοντας ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του, ποιές είναι οι θετικές και οι αρνητικές του πτυχές και ποιά είναι τα απαραίτητα και "ζωτικά" στοιχεία, που θα μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν την επιτυχία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.Θέλοντας να δώσουμε μια ολόπλευρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις δύο παραπάνω έννοιες, προσθέσαμε μια έκθεση για τη χρήση και την ανάπτυξη τους όχι μόνο στη Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η οποία συμπληρώνεται σαφώς από αντίστοιχους πίνακες, οι οποίοι βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα. Στην ίδια ενότητα, κάναμε μια αναφορά σχετικά με την οποία επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως στην οικονομία αλλά και στη κοινωνία ευρύτερα. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας, εστιάζουμε την έρευνά μας στις Πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Καταστήματος και στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Σε αυτό το σημείο λοιπόν, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την έννοια CMS, ορίζοντας την, επισημαίνοντας τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα CMS μαζί με τα χαρακτηριστικά τους και τέλος προσθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στα παραπάνω και μια στατιστική αναφορά για τη χρήση τους στην Ευρώπη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Πλατφόρμες
CMS
Εξέλιξη
Κατάστημα
Ηλεκτρονικό
Εμπόριο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.