Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Κουτσοκέρα, Ιωάννα Δ.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται έρευνα για το ενδιαφέρον των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας για το περιβάλλον, καθώς επίσης διερευνάται και η τάση ή ακόμη και η πρόθεση των πολιτών να συμπεριφέρονται φιλικά προς αυτό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 126 ατόμων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων γίνεται συνολικά και ανά κατηγορία συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια σαφή εικόνα της σχέσης των συμμετεχόντων με το περιβάλλον και της πρόθεσής τους να συμβάλλουν στην προστασία του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικολογία - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)