Μαζικός λαϊκός αθλητισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση αγώνων δρόμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μαζικός λαϊκός αθλητισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση αγώνων δρόμου

Οικονόμου, Ιωάννης Κ.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων μαζικού αθλητισμού αποτελούν σήμερα έναν βασικό αναπτυξιακό μηχανισμό, ιδιαίτερα σε επίπεδο περιφερειακής και βιώσιμης ανάπτυξης, επιφέροντας σημαντικά οφέλη σε κοινωνικούς, οικονομικούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς όρους. Η άρρηκτη σχέση μεταξύ αθλητισμού και τοπικής ανάπτυξης έχει αναδείξει σύγχρονα μοντέλα και στρατηγικές, των οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι η αθλητική αποκέντρωση, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων για την τοπική κοινωνία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μέσα από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα μέσα από τους λαϊκούς αγώνες δρόμου, στα πλαίσια του λαϊκού μαζικού αθλητισμού, να αναδειχθεί η προσφορά του στην βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου σε τομείς όπως το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνία, καθώς και μέσα από δραστηριότητες όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η αναψυχή, οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε έρευνα σε πλήθος 100 ατόμων , στους οποίους μοιράσθηκε και συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη δράση επηρεάζει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και ταυτίζει πολιτισμό, αθλητισμό, εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
Λαϊκοί αγώνες δρόμου
Αθλητισμός - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα
Μαραθώνιος δρόμος
Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.