Συγκριτική μελέτη εφήβων με επιθετική συμπεριφορά και εφήβων με καταθλιπτική συμπτωματολογία ως προς την ενσυναίσθηση και τις σχέσεις με τα αδέρφια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συγκριτική μελέτη εφήβων με επιθετική συμπεριφορά και εφήβων με καταθλιπτική συμπτωματολογία ως προς την ενσυναίσθηση και τις σχέσεις με τα αδέρφια

Ζαπαντιώτη, Αθηνά Ι.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συγκρίνει εφήβους με καταθλιπτική συμπτωματολογία και εφήβους με επιθετική συμπεριφορά ως προς την ενσυναίσθηση και τις σχέσεις με τα αδέλφια και να διερευνήσει τις σχέσεις ανάμεσα στην κατάθλιψη, την ενσυναίσθηση, την επιθετικότητα και τις σχέσεις με τα αδέλφια. Στην έρευνα συμμετείχαν 228 έφηβοι (103 αγόρια και 125 κορίτσια), της Β’, Γ’ γυμνασίου από ένα γυμνάσιο και της Α’, Β’ λυκείου από δύο λύκεια της Αθήνας. Ο μέσος όρος της ηλικίας των μαθητών ήταν 15.51 έτη (Τ.Α.=1.01). Οι έφηβοι συμπλήρωσαν: α) την Κλίμακα Παιδικής Κατάθλιψης (CDI), β) την Κλίμακα της ενσυναίσθησης, γ) το Ερωτηματολόγιο της επιθετικότητας (AQ) και δ) το Ερωτηματολόγιο για τις αδελφικές σχέσεις (SRQ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όσον αφορά στην κατάθλιψη, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά ως προς την ενσυναίσθηση τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα. Ακόμη, βρέθηκε πως τα αγόρια εκδηλώνουν περισσότερη σωματική επιθετικότητα από τα κορίτσια ενώ τα κορίτσια εμφανίζουν περισσότερο θυμό. Σχετικά με τη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο για τις σχέσεις με τα αδέλφια, τα κορίτσια εμφάνισαν υψηλότερη βαθμολογία στους παράγοντες ζεστασιά/εγγύτητα και κύρος/δύναμη συγκριτικά με τα αγόρια. Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα δε βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα σε εφήβους με επιθετική συμπεριφορά και εφήβους με καταθλιπτική συμπτωματολογία ως προς την ενσυναίσθηση και τις σχέσεις με τα αδέρφια ούτε ανάμεσα στα αδέλφια ίδιου φύλου και στα αδέλφια διαφορετικού φύλου ως προς τις σχέσεις με τα αδέλφια. Από τα ευρήματα προκύπτει πως υπάρχει αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την κατάθλιψη, μεταξύ της ενσυναίσθησης και της σωματικής επιθετικότητας, της αντιζηλίας και της σύγκρουσης καθώς και ανάμεσα στη ζεστασιά/εγγύτητα και τη συνολική κατάθλιψη. Από την άλλη, βρέθηκε πως υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συνολικής επιθετικότητας και της συνολικής κατάθλιψης, της σύγκρουσης και της αντιζηλίας, ανάμεσα στην αντιζηλία και τη συνολική κατάθλιψη καθώς και μεταξύ της ενσυναίσθησης και της ζεστασιάς/εγγύτητας και του κύρους/δύναμης. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως οι παράγοντες ζεστασιά/εγγύτητα και κύρος/δύναμη εμφανίζουν θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με τη σχέση με τους γονείς, ενώ η αντιζηλία σχετίζεται αρνητικά και στατιστικώς σημαντικά με τη σχέση με τους γονείς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ενσυναίσθηση στην εφηβεία
επιθετικότητα
ενσυναίσθηση
Διαταραχές συμπεριφοράς στην εφηβεία
έφηβοι
Κατάθλιψη στην εφηβεία
σχέσεις με αδέλφια
Αδελφοί και αδελφές - Ψυχική υγεία
καταθλιπτική συμπτωματολογία
Κατάθλιψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.