Γονεϊκή τυπολογία, έκφραση θυμού και επιθετικότητα σε παιδιά σχολικής ηλικίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Γονεϊκή τυπολογία, έκφραση θυμού και επιθετικότητα σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Χάλδα, Βάγια Γ.

Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η πιθανή σχέση μεταξύ της γονεϊκής μητρικής τυπολογίας και της εκδήλωσης θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και ο ρόλος του χρόνου συναναστροφής μητέρας και παιδιού στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Τριακόσιοι εξήντα εννέα μαθητές και μαθήτριες της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου (138 αγόρια και 231 κορίτσια) (Μέση Ηλικία=11,13 έτη, τ.α.=0,68) συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια τα οποία αφορούσαν στη γονεϊκή τυπολογία της μητέρας, όπως αυτή αξιολογείται από τα ίδια, στο θυμό και στον τρόπο εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του αυταρχικού τρόπου διαπαιδαγώγησης, της εκδήλωσης θυμού και της επιθετικής συμπεριφοράς, με τα αγόρια να παρουσιάζουν σημαντική υπεροχή τόσο στην εκδήλωση του θυμού, όσο και στις τρεις υποκλίμακες της επιθετικότητας (σωματική, λεκτική, έμμεση). Αντίθετα, ο υποστηρικτικός τύπος μητέρας συσχετίζεται θετικά με τον έλεγχο του θυμού και αρνητικά με την εκδήλωση θυμού και την επιθετικότητα. Σημαντικές θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ με του θυμού και της επιθετικότητας, ενώ δεν παρουσιάστηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου του περνά η μητέρα με το παιδί της και την έκφραση θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γονείς και παιδιά - Ελλάδα
επιθετικότητα
χρόνος με τη μητέρα
Διαχείριση χρόνου
θυμός
Θυμός
Γονείς και παιδιά
Γονεϊκή τυπολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)