Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: το παράδειγμα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: το παράδειγμα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Μαρκούση, Χρυσούλα Ν.

Η φτώχεια, η αύξηση της ανεργίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τον δημόσιο τομέα ούτε από τον παραδοσιακό ιδιωτικό τομέα και οι οποίες επηρεάζουν πολλές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, τη μαζική μακροχρόνια ανεργία, τους μετανάστες, τις εθνικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, την επανένταξη των αποφυλακισθέντων, τις κακοποιημένες γυναίκες, τους πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες, κτλ. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ξεκίνησαν να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, να ενεργοποιούνται πολίτες και να δημιουργούνται ομάδες και οργανώσεις. Τα παραπάνω οδήγησαν στην εμφάνιση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και στη συζήτηση της επιστημονικής κοινότητας για τη συμβολή, το νόημα και τα χαρακτηριστικά του τρίτου τομέα της οικονομίας. Παράλληλα η αναζήτηση πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και την άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού οδήγησαν στη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας που να είναι προσανατολισμένη σε δραστηριότητες κοινωνικού σκοπού, τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αξιοποίηση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων μορφών εργασιακών σχέσεων. Παρότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, παρέμενε περιορισμένος σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία χρόνια ξεπεράστηκαν μια σειρά από προβλήματα όπως η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου και χρηματοδοτικής στήριξη για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4019/2011 και 4430/2016), δίνει δυνατότητες και προοπτικές για την εκ νέου οργάνωση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απασχόληση
Αποκλεισμός
Οικονομική κρίση
Οικονομία
Τοπική ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Ανεργία
Κοινωνική οικονομία
Κρίση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)