Διαχείριση προγραμμάτων σίτισης για ειδικές δίαιτες σε νοσοκομειακές μονάδες διατροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαχείριση προγραμμάτων σίτισης για ειδικές δίαιτες σε νοσοκομειακές μονάδες διατροφής

Αποστολακοπούλου, Όλγα Δ.

Η νοσοκομειακή σίτιση των ασθενών αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία πολλών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Στη χώρα μας τα τμήματα διατροφής πολλών νοσοκομείων εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, όπως το ΑΚΚΣΕ (Ανάλυσης Κινδύνων με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέγιστα επίπεδα επάρκειας, καταλληλότητας, ασφάλειας και υγιεινής στα γεύματα τα οποία σερβίρονται καθημερινά στους ασθενείς. Δύο από τις κατηγορίες ασθενών για τους οποίους η διατροφή παίζει ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο, στην εξέλιξη και συμπτωματολογία της νόσου, είναι οι παχύσαρκοι ασθενείς που υποβάλλονται σε βαριατρική επέμβαση και οι ογκολογικοί ασθενείς με καρκίνο άνω και κάτω γαστρεντερικού σωλήνα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης ήταν η προσέγγιση της διαχείρισης των ειδικών διαιτολογικών κίνδυνων στα νοσοκομεία στο πλαίσιο ενός συστήματος ΑΚΚΣΕ. H μεθοδολογία της παρούσας μελέτης βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου ΑΚΚΣΕ ακολουθώντας τις επτά αρχές και τα δώδεκα βήματα αυτού, το οποίο εστιάζει στους ειδικούς διαιτολογικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις δύο κατηγορίες ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η παροχή συστάσεων για βελτίωση των ισχυόντων συστημάτων στα νοσοκομεία με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης διατροφικής κατάστασης αλλά και γενικότερα της κατάστασης υγείας των νοσηλευόμενων ασθενών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καρκίνος
ΑΚΚΣΕ
Καρκινοπαθείς - Διατροφή
νοσοκομείο
διατροφή
Νοσοκομειακοί ασθενείς-διατροφή
βαριατρικός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.