Σχέση μεταξύ προσλαμβανόμενου νατρίου από τα τρόφιμα και ρευματοειδούς αρθρίτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχέση μεταξύ προσλαμβανόμενου νατρίου από τα τρόφιμα και ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Κουτσίκου, Νίκη Δ.

Είναι πολύ λίγες μελέτες, οι οποίες έχουν αναδείξει τη θετική συσχέτιση μεταξύ του διατροφικά προσλαμβανόμενου νατρίου και της διάγνωσης ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), ενώ δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έχει διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του νατρίου και της βαρύτητας της νόσου. Από την άλλη, είναι γνωστός ο υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος που διατρέχουν τα άτομα με ΡΑ. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελετών που έχει διερευνήσει τη συσχέτιση του νατρίου με πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης επικεντρώνεται στο γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τους ασθενείς με ΡΑ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ της πρόσληψης νατρίου που υπάρχει στα τρόφιμα και της βαρύτητας της ΡΑ σε ενήλικες ασθενείς με ΡΑ, καθώς και η διερεύνηση, για πρώτη φορά, της σχέσης μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης νατρίου και των πρώιμων δεικτών αθηρωμάτωσης, στους ασθενείς με ΡΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, συμπεραίνουμε ότι η υψηλή διατροφική πρόσληψη νατρίου ίσως επιβαρύνει την κλινική εικόνα της ΡΑ και αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών αυτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Ρευματοειδής αρθρίτιδα - Διαιτολογικές απόψεις
νάτριο
πρώιμοι δείκτες
ρευματοειδής αρθρίτιδα
υποκλινική αθηρωμάτωση
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Νάτριο - Διαιτολογικές απόψεις
καρδιαγγειακά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.