Επίδραση της κατανάλωσης εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF, στα επίπεδα των ουσιών που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS) καθώς και στα επίπεδα του ουρικού οξέος σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές (πειραματική μελέτη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF, στα επίπεδα των ουσιών που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS) καθώς και στα επίπεδα του ουρικού οξέος σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές (πειραματική μελέτη)

Μπεχράκη, Λυδία Ν.

Σκοπός: Εξετάστηκε η επίδραση της κατανάλωσης γιαουρτιού εμπλουτισμένου με αναστολείς του PAF στα επίπεδα δεικτών οξειδωτικού stress, συγκεκριμένα των ουσιών που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS) και του ουρικού οξέος, σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές. Οι αναστολείς αυτοί απομονώθηκαν από τα παραπροϊόντα ελαιουργίας και αποτελούν βιολογικά δραστικά λιποειδή (Β.Δ.Λ.). Μεθοδολογία: Οι εθελοντές (Ν=92) εντάχθηκαν σε 3 ομάδες, την ομάδα ελέγχου (Ν=30, κατανάλωνε το πολύ 1 κοινό γιαούρτι ανά 2 εβδομάδες), την ομάδα που κατανάλωνε 1 κοινό γιαούρτι την ημέρα (Ν=31), και την ομάδα που κατανάλωνε ένα εμπλουτισμένο γιαούρτι την ημέρα (Ν=31). Η παρέμβαση διήρκησε 8 εβδομάδες και έγιναν αιμοληψίες σε τρεις χρόνους: στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της (0, 4 και 8 εβδομάδες). Οι βιοχημικές μετρήσεις των δεικτών έγιναν σε ορό που διατηρούταν σε κατάψυξη, και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ως προς τον χρόνο αλλά και την διαφοροποίηση μεταξύ των τριών ομάδων παρέμβασης. Αποτελέσματα: Οι αλλαγές στα επίπεδα των TBARS και του ουρικού οξέος κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αποδείχθηκαν μη στατιστικά σημαντικές (p>0,05). Αντίστοιχα δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, εκτός από τα επίπεδα των TBARS στην ομάδα ελέγχου που όμως μετά από διερεύνηση φάνηκε πως ήταν χαμηλότερα εξαρχής και δεν αποτελούσαν σημαντικό εύρημα για τη μελέτη. Συμπέρασμα: Συνολικά δεν φάνηκε να υπήρχε επίδραση του εμπλουτισμένου γιαουρτιού με αναστολείς του PAF στους δείκτες οξειδωτικού stress κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γιαούρτι
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
αναστολείς PAF
παρέμβαση
Οξειδωτικό στρες
Οξειδωτικό stress
γιαούρτι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.