Διερεύνηση της σχέσης της ποσότητας και της ποιότητας του προσλαμβανόμενου λίπους με δείκτες αγγειακής λειτουργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση της σχέσης της ποσότητας και της ποιότητας του προσλαμβανόμενου λίπους με δείκτες αγγειακής λειτουργίας

Καραπασχαλίδη, Παρασκευή Π.

Το διατροφικό λίπος έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων αλλά και με τη λειτουργία των αγγείων γενικότερα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η ποσότητά του έχει συνήθως μικρή επίδραση στην αγγειακή λειτουργία, ενώ το είδος του διαιτητικού λίπους έχει μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο, το πεδίο αυτό έχει μελετηθεί από μικρό αριθμό μελετών, κυρίως σε υγιείς πληθυσμούς. Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της ποσότητας και της ποιότητας του προσλαμβανόμενου λίπους με τους δείκτες αγγειακής λειτουργίας τόσο στη μακροκυκλοφορία όσο και στη μικροκυκλοφορία σε πληθυσμό ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Στη μελέτη συμμετείχαν 786 άτομα με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε ένα μικρότερο δείγμα του πληθυσμού αυτού εκτιμήθηκε η μικροκυκλοφορία. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού τους κινδύνου και διατροφική αξιολόγηση και εκτιμήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ αγγειακών δεικτών και των διαφόρων ειδών λιπιδίων που μελετήσαμε με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, φαίνεται ότι η ποσότητα του προσλαμβανόμενου από τη διατροφή λίπους δεν συσχετίζεται με τους δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης. Αντιθέτως, αναφορικά με την ποιότητα του λίπους της δίαιτας, η κατανάλωση πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, και ειδικότερα του λινολενικού οξέος, του λινελαϊκού οξέος, του ΕΡΑ και του DHA δυνητικά έχει καρδιοπροστατευτικό ρόλο, τόσο σε επίπεδο μακρο όσο και σε επίπεδο μικροκυκλοφορίας. Είναι σημαντικό να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες σε μη υγιείς πληθυσμούς και να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση του διατροφικού λίπους με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης ιδιαίτερα της μικροκυκλοφορίας, προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα και να διερευνηθούν οι πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πρώιμη αθηρωμάτωση
αγγειακή λειτουργία
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
Λιπίδια
Λιπαρά οξέα
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
μικροκυκλοφορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.