Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση παιδικής υπέρτασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση παιδικής υπέρτασης

Ιωάννου, Γεωργία Γ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης μεγάλου αριθμού περιγεννητικών, κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων και παραγόντων του τρόπου ζωής με τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε μεγάλο δείγμα παιδιών ηλικίας 9-13 ετών, προκειμένου να αναδειχθούν οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την εμφάνιση του προβλήματος αυτού. Αντικείμενο μελέτης: Η μελέτη Healthy Growth αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που συνέλλεξε δεδομένα από παιδιά σχολικής και προεφηβικής ηλικίας (9-13 ετών) και τους γονείς τους. Το δείγμα συλλέχθηκε από 77 Δημοτικά σχολεία τεσσάρων μεγάλων περιοχών της Ελλάδας (Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο). Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 1444 παιδιά (48,8% αγόρια), με πλήρη δεδομένα σχετικά με την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, τη φυσική δραστηριότητα, τη φυσική εξέταση, καθώς και δεδομένα που αφορούν περιεννητικά, κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής. Για να μελετηθεί η συσχέτιση των περιγεννητικών, κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους με την πιθανότητα εμφάνισης ΣΑΠ ή ΔΑΠ στα παιδιά, πραγματοποιήθηκε απλή λογαριθμική παλινδρόμηση για την εξαγωγή αδρών σχετικών λόγων και πολυπαραγοντική λογαριθμική παλινδρόμηση για τη διεξαγωγή διορθωμένων σχετικών λόγων. Συζήτηση - Συμπέρασμα: Η υπέρταση αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα υγείας στον παιδικό πληθυσμό. Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι το θηλυκό φύλο, το χαμηλό βάρος γέννησης για τη διάρκεια κύησης, η υπέρταση του πατέρα, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η παχυσαρκία της μητέρας και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα του παιδιού αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση παιδικής υπέρτασης, ανεξάρτητα από την υπερβαρότητα ή παχυσαρκία των παιδιών. Μελλοντικές μελέτες είναι χρήσιμο να επικεντρωθούν σε αυτούς τους παράγοντες για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, προκειμένου σύγχρονα προγράμματα και πολιτικές πρόληψης να εστιάσουν στις οικογένειες υψηλότερου κινδύνου

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υπέρταση - Διαιτολογικές απόψεις
Τρόπος ζωής - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Παιδιά - Ασθένειες
παράγοντες κινδύνου
τρόπος ζωής
περιγεννητικά χαρακτηριστικά
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
παιδική υπέρταση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.