Μελέτη της επίδρασης ψυχολογικών παραγόντων στον ουδό αντίληψης του γλυκού σε ομάδα εθελοντριών Ελληνικής καταγωγής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη της επίδρασης ψυχολογικών παραγόντων στον ουδό αντίληψης του γλυκού σε ομάδα εθελοντριών Ελληνικής καταγωγής

Στυλιανοπούλου, Γεωργία Ε.

Η προτίμηση ανθρώπων και ζώων για την γλυκιά γεύση έχει υπάρξει αντικείμενο μελέτης εκατοντάδων ερευνών μέχρι σήμερα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την δυνατότητα αντίληψης της γλυκιάς γεύσης σε σχέση με ψυχοσωματικούς παράγοντες που πιθανώς την τροποποιούν, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, οι φάσεις του έμμηνου κύκλου και οι διαταραχές του. Τα κατώφλια μελετήθηκαν σε 40 γυναίκες. Η δοκιμασία βασίστηκε στην μέθοδο της αύξουσας υποχρεωτικής επιλογής των ορίων 3-AFC. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου του άγχους χρησιμοποιήθηκε η Υ μορφή του ερωτηματολογίου του Spielberger: Trait-STAI. Η ανίχνευση της κατάθλιψης έγινε με το ερωτηματολόγιο αυτο- αξιολόγησης του Zung: ZDRS και η ύπαρξη προεμμηνορροϊκών διαταραχών μελετήθηκε με το εργαλείο ανίχνευσης PSST. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προσαρμοσμένα στον Ελληνικό πληθυσμό. Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας 2 μεθόδους: Spearman και Kruskal-Wallis ενώ περαιτέρω έλεγχοι για πολλαπλές συγκρίσεις έγιναν με την μέθοδο Bonferroni. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του κατωφλιού αντίληψης του γλυκού στην ωχρινική φάση (L) σε σύγκριση με την ωοθυλακική (F) φάση του έμμηνου κύκλου (p-value =0,03) και συσχέτιση του βαθμού κατάθλιψης με την παρουσία ή όχι προεμμηνορροϊκής διαταραχής (p-value=0,005). Συμπερασματικά, το κατώφλι για την γλυκιά γεύση φάνηκε να επηρεάζεται από τις εναλλαγές των φάσεων του εμμηνορρυσιακού κύκλου των εθελοντριών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γεύση
κατάθλιψη
Γεύση
έμμηνος.
Ψυχολογία
άγχος
Άγχος
Κατάθλιψη
γλυκό
Παθολογική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)