Συσχέτιση εκ των υστέρων αποτιμουμένων διατροφικών προτύπων με τον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο: μελέτη Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συσχέτιση εκ των υστέρων αποτιμουμένων διατροφικών προτύπων με τον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο: μελέτη Αττική

Ορφανίδου, Χριστίνα Π.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο έλεγχος πιθανής συσχέτισης των διατροφικών προτύπων με τον 10 ετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Μέθοδος: Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την επιδημιολογική προοπτική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.Συγκεκριμένα , από τον Μάιο του 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2002 συλλέχθηκε δείγμα από τον Δήμο Αθηνών , Πειραιά , τα νησιά του Σαρωνικού αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας με n=3042 από τους 4056 συμμετέχοντες. Κατά τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα παραγοντικής ανάλυσης και λογιστικές παλινδρομήσεις , τα οποία εκτίμησαν την επίδραση των διατροφικών προτύπων στον 10 ετή κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Αποτελέσματα: Από την παραγοντική ανάλυση δημιουργήθηκαν τέσσερα διατροφικά πρότυπα(μικτό πρότυπο , Δυτικού τύπου πρότυπο , πρότυπο αυξημένης κατανάλωσης πολυακόρεστων , πρότυπο αυξημένης κατανάλωσης μονοακόρεστων ) . Στην συνέχεια από τις λογιστικές παλινδρομήσεις παρατηρείτε ο προστατευτικός ρόλος του μικτού προτύπου για τον 10 ετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου [Σχετικός Λόγος (ΣΛ)=0,633 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ) (0,414 , 0,968), p=0,022] ενώ η ηλικία και ο Δείκτης Μάζας Σώματος αποδείχτηκαν ως Commented [D2]: δομημένη, 250 λέξεις 5 επιβαρυντικοί για τον 10 ετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου [Σχετικός Λόγος ηλικίας(ΣΛ)=1,066 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ) (1,099 , 1,115), p=0,001] [Σχετικός Λόγος δείκτη μάζας σώματος (ΣΛ)=1,117(95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ) (1,027 , 1,214), p=0,001] Συμπεράσματα: Το μικτό πρότυπο σχετίστηκε με μειωμένο τον κίνδυνο εμφάνισης της καρδιαγγειακής νόσου σε σχέση με τα υπόλοιπα διατροφικά πρότυπα ( Δυτικού τύπου πρότυπο , πρότυπο αυξημένης κατανάλωσης πολυακόρεστων , πρότυπο αυξημένης κατανάλωσης μονοακόρεστων ). Με την συγκεκριμένη εργασία ενισχύεται η επιχειρηματολογία ότι υπάρχει καρδιοπροστατευτικος ρόλος του μικτού προτύπου ενώ αντίθετα η προϊούσα ηλικία και ο αυξημένος Δείκτη Μάζας Σώματος έχουν επιβαρυντικό ρόλο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
δεικτης μαζας σωματος
Διατροφικές συνήθειες
καρδιαγγειακος κινδυνος
μικτο προτυπο
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
Διατροφικά πρότυπα
ηλικια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.