Εκτίμηση διαιτητικής πρόσληψης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 2 – 4

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εκτίμηση διαιτητικής πρόσληψης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 2 – 4

Αλεξανδρίδου, Αγγελική Π.

Σκοπός: Η αποτίμηση της διαιτητικής πρόσληψης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 2 – 4. Μεθοδολογία: Συμπεριέλαβε 36 ασθενείς από την περιοχή της Ηπείρου, άνω των 18 ετών, σταδίων 2 – 4, εκτός εξωνεφρικής κάθαρσης. Συγκεντρώθηκαν ατομικά, δημογραφικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία. Αξιολογήθηκε η διατροφική πρόσληψη, (FFQ, ανακλήσεις 24 ώρου), ο δείκτης MedDietScore, η σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο διατροφικών γνώσεων των ασθενών με ειδικό ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα: Μέση ηλικία: 63,3 ± 12,3 έτη και μέσος ΔΜΣ: 27,2 (24,4, 31,5) kg/m2. Στο σύνολο: μέτρια προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή (μέσο MedDietScore: 34 ± 3,3). Η διαιτητική πρόσληψη δεν διέφερε στατιστικά ανάλογα με το στάδιο της νόσου ή το επίπεδο διατροφικών γνώσεων. Μέση θερμιδική πρόσληψη: 38 (32, 50) kcal/kg ΣΒ, μέση πρωτεϊνική πρόσληψη: 1,4 (0,9, 1,7) γρ./kg ΣΒ, αυξημένες συγκριτικά με τις συστάσεις. Αυξημένες και οι προσλήψεις καλίου και φωσφόρου, κυρίως στους ασθενείς σταδίου 4, (μέση πρόσληψη καλίου: 3500 ± 952 mg και φωσφόρου: 1500 [1235, 1988] mg ημερησίως). Επίσης, σκορ ερωτηματολογίου γνώσεων: 8,9 ± 3,4. Συμπεράσματα: Παρά την απουσία στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών της μελέτης, διαφαίνεται η ανεπαρκής συμμόρφωση των ασθενών του δείγματος στις συστάσεις της νόσου τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Νεφρά - Ασθένειες
νόσος
εκτίμηση
πρόσληψη
Νεφρική ανεπάρκεια - Διαιτολογικές απόψεις
Νεφροί
δίαιτα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.